2002. évi rendeletek

Írta:  2021.12.13.

2002.  évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2002. (II.05.) rendelet az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és együttműködési kötelezettségéről szóló 25/2000. (VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R001.pdf

 

2/2002. (II.05.) rendelet az ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R002.pdf

 

3/2002. (II.05.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról szóló 38/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R003.pdf

 

4/2002. (II.05.) rendelet Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R004.pdf

 

5/2002. (II.05.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló többször módosított 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R005.pdf

 

6/2002. (II.05.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R006.pdf

 

7/2002. (II.26.) rendelet a helyi önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 10/2001. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R007.pdf

 

8/2002. (II.26.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 32/2001. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R008.pdf

 

9/2002. (II. 26.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R009.pdf

 

10/2002. (II.26.) rendelet az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 10/1999. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R010.pdf

 

11/2002. (II.26.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Lenkei u. - Egressy Gábor u. - Fáy u. és Kártoló u. által határolt terület városrendezési szabályozásáról

pdf2002R011.pdf

 

12/2002. (II.26.) rendelet a lakások és helyiség elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R012.pdf

 

13/2002. (IV.02.) rendelet a „Fórum-mozi és környéké”-re vonatkozó R-35765 sz. részletes rendezési tervet jóváhagyó 21/1994. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R013.pdf

 

14/2002.(IV.02.) rendelet Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc városrész – központjára vonatkozó részletes rendezési tervéről szóló 38/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R014.pdf

 

15/2002. (IV.02.) rendelet Budapest, XVIII. ker. Hengermű és környéke tömbre vonatkozó 30/1998. (VIII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R015.pdf

 

16/2002. (III.28.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R016.pdf

 

17/2002. (IV.02.) rendelt az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról

pdf2002R017.pdf

 

18/2002. (IV.02.) rendelet Budapest, XVIII. ker. (156158/1) hrsz-ú út (Szélső utca folytatása) menti 156157/1,/3,/4,/5,/6 hrsz-ú ingatlanok szabályozási tervéről

pdf2002R018.pdf

 

19/2002. (III.28.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R019.pdf

 

20/2002. (IV. 02.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 43/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R020.pdf

 

21/2002.(IV.02.) rendelet a Budapest XVIII. kerületi Szemere-telepi ipartelepek szabályozási tervéről

pdf2002R021.pdf

 

22/2002. (IV.25.) rendelet a Kegyeleti tevékenységről szóló 10/1996. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R022.pdf

 

23/2002. (IV. 30.) rendelet a XVIII. kerületében lévő társasházak részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről szóló 3/2001. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R023.pdf

 

24/2002. (IV.30.) rendelet a lakások és a helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R024.pdf

 

25/2002. (IV.30.) rendelet az Önkormányzat 2001. évi zárszámadásáról

pdf2002R025zarszamadas_2001evrol.pdf

 

26/2002. (V.28.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gloriette lakótelep és környékére érvényes 1/1998. (I.20.) rendelettel jóváhagyott részletes rendezési terv módosításáról

pdf2002R026.pdf

 

27/2002. (V.28.) rendelet Budapest, XVIII. kerület területén érvényes R-30092 tervtári számú részletes rendezési terv módosításáról

pdf2002R027.pdf

 

28/2002. (V.25.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló többször módosított 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R028.pdf

 

29/2002. (V.25.) rendelet sz ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R029.pdf

 

30/2002.(V.28.) rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat polgármesteri hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 32/2001. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R030.pdf

 

31/2002. (V.28.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 43/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R031.pdf

 

32/2002. (VI.25.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Alacskai út – Péteri út – Határ utca – Nemes utca által határolt terület szabályozási tervéről

pdf2002R032.pdf

 

33/2002. (VI.25.) rendelet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R033.pdf

 

34/2002. (VI.25.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (X1.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R034.pdf

 

35/2002.(VI.25.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló, többször módosított 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R035.pdf

 

36/2002. (VIII.27.) rendelet Pestszentlőrinc ¾ Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R036.pdf

 

37/2002. (VIII.27.) rendelet Budapest XVIII. kerület Fórum mozi és környékére vonatkozó 21/1994. (IX.29.) részletes rendezési terv módosításáról

pdf2002R037.pdf

 

38/2002. (VIII.27.) rendelet Budapest XVIII. kerület Alacskai út - Péteri út- Határ út - Nemes utca által határolt területre érvényes 32/2002. (VI.25.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv módosításáról

pdf2002R038.pdf

 

39/2002. (VIII.27.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Hengersor utca - Benedek Elek utca - Endrődi Sándor utca - Reviczky Gyula utca által határolt terület szabályozási tervéről

pdf2002R039.pdf

 

40/2002. (VIII.27.) rendelet a Közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 28/1996. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R040.pdf

 

41/2002. (IX. 24.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2002. évi költségvetésről szóló 43/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R041.pdf

 

42/2002. (IX.24.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R042.pdf

 

43/2002. (IX.24.) rendelet a háziorvosi körzetekről

pdf2002R043.pdf

 

44/2002. (X.31.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R044.pdf

 

45/2002. (XII.3.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 43/2001. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R045.pdf

 

46/2002. (XII.03.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R046.pdf

 

47/2002. (XII.3.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló többször módosított 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R047.pdf

 

48/2002. (XII.03.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R048.pdf

 

49/2002. (XII.3.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R049.pdf

 

50/2002. (XII.17.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R050.pdf

 

51/2002. (XII.23.) rendelet Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2003. évi átmeneti gazdálkodásáról

pdf2002R051.pdf

 

52/2002. (XII. 23.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R052.pdf

 

53/2002. (XII.23.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról szóló 38/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R053.pdf

 

54/2002.(XII.23.) rendelet az ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R054.pdf

 

55/2002.(XII.23.) rendelet az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és együttműködési kötelezettségéről szóló 25/2000.(VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R055.pdf

 

56/2002.(XII.23.) rendelet a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról 48/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R056.pdf

 

57/2002. (XII.23.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R057.pdf

 

58/2002. (XII.23.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról szóló 15/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R058.pdf

 

59/2002. (XII.19.) rendelet az önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a Képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat- és jogköréről és a kisebbségi-emberjogi tanácsnokról szóló 21/1996. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R059.pdf

 

60/2002. (XII.23.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2002R060.pdf