2001. évi rendeletek

Írta:  2021.12.13.

2001évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2001. (I.26.) rendelet a Millenniumi Évforduló megörökítéséről

pdf2001R001.pdf

 

2/2001. (I.30.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. 2. sz. alatti Kispesti Erőmű telephelye és környékének szabályozási tervéről

pdf2001R002.pdf

 

3/2001. (I.30.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és pályázati elbírálás rendjéről

pdf2001R003.pdf

 

4/2001. (I.30.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R004.pdf

 

5/2001. (II.06.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R005.pdf

 

6/2001. (II.27.) rendelet a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

pdf2001R006.pdf

 

7/2001. (II.27.) rendelet a közterület használatának rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, többször mód. 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R007.pdf

 

8/2001. (II.27.) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R008.pdf

 

9/2001. (II.27.) rendelet a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000. (II.29.) rendeletének módosításáról

pdf2001R009.pdf

 

10/2001. (II.27.) rendelet a helyi önkormányzat 2001. évi költségvetéséről

pdf2001R010.pdf

 

11/2001. (III.27.) rendelet az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról

pdf2001R011.pdf

 

12/2001. (III.27.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület, Üllői út páros oldal Gulner Gyula utca és Vág utca közé eső, Üllői út menti telkek beépítésének szabályozásáról

pdf2001R012.pdf

 

13/2001. (III.27.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R013.pdf

 

14/2001. (IV.24.) rendelet az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról

pdf2001R014zarszamadas_2000evrol.pdf

 

15/2001. (V.22.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R015.pdf

 

16/2001. (V.22.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló többször módosított 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R016.pdf

 

17/2001. (V.22.) rendelet a Millenniumi Évforduló megörökítéséről szóló 1/2001. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R017.pdf

 

18/2001. (V.22.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R018.pdf

 

19/2001. (V.22.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Szövet u. menti 156151 hrsz-ú ingatlan szabályozásáról

pdf2001R019.pdf

 

20/2001. (V.22.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca hátsó telekhatárai - Kerékkötő út, valamint a 156013 hrsz.-ú út által határolt területre érvényes R-30068 számú rendezési terv módosításáról

pdf2001R020.pdf

 

21/2001. (VI.28.) rendelet a helyi önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról

pdf2001R021.pdf

 

22/2001. (VII.03.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R022.pdf

 

23/2001. (VII.01.) rendelet az állatok tartásáról szóló 11/2000. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R023.pdf

 

24/2001. (VII.03.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj, tandíj fizetési kötelezettségéről szóló 29/1996. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R024.pdf

 

25/2001. (VII.01.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R025.pdf

 

26/2001. (VII.03.) rendelet Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

pdf2001R026.pdf

 

27/2001. (VII.03.) rendelet a főváros XVIII. kerületében lévő társasházak részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és a pályázati elbírálás rendjéről szóló 3/2001. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R027.pdf

 

28/2001. (VI.29.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R028.pdf

 

29/2001. (VII.04.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Liszt Ferenc köz – Hengersor u. – Újtemető u. – valamint a XIX. ker. közigazgatási határa által határolt tömb fejlesztési és szabályozási tervéről

pdf2001R029.pdf

 

30/2001. (IX.18.) rendelet A helyi adók bevezetéséről szóló20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R030.pdf

 

31/2001. (IX.18.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló, többször módosított 15/1994. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R031.pdf

 

32/2001. (X.16.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

pdf2001R032.pdf

 

33/2001. (X.16.) rendelet a zajvédelem helyi szabályozásáról

pdf2001R033.pdf

 

34/2001. (X.16.) rendelet a Főváros XVIII. kerületében lévő társasházak részére juttatható felújítási támogatás feltételeiről és a pályázati elbírálás rendjéről szóló 3/2001. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R034.pdf

 

35/2001. (X.16.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 10/2001. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R035.pdf

 

36/2001. (XI.27.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet és a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R036.pdf

 

37/2001. (XI.27.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló, többször módosított 15/1994. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R037.pdf

 

38/2001. (XI.27.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokról

pdf2001R038.pdf

 

39/2001. (XII.18.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R039.pdf

 

40/2001. (XII.18.) rendelet a fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról

pdf2001R040.pdf

 

41/2001. (XII.18.) rendelet Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 26/2001. (VII.03.) rendelet módosításáról

pdf2001R041.pdf

 

42/2001. (XII.18.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Baross utca - Margó T. utca - Bartók L. utca - Reviczky Gy. utca - Vörösmarty utca - Barcsay utca - Kolozsvár utca által határolt terület - a Havanna lakótelep – rendezési tervének aktualizálásáról

pdf2001R042.pdf

 

43/2001. (XII.18.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről

pdf2001R043.pdf

 

44/2001. (XII.18.) rendelet az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 16/1999. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2001R044.pdf