2000. évi rendeletek

Írta:  2021.12.13.

2000. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/2000. (II.1.) rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 36/1999. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R001.pdf

 

2/2000. (II.1.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R002.pdf

 

3/2000. (II.15.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R003.pdf

 

4/2000. (II.29.) rendelet a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről

pdf2000R004.pdf

 

5/2000. (IV.04.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Nagykőrösi út - Bethlen Gábor utca - Bocskai utca - Eke utca által határolt tömb városrendezési szabályozásáról

pdf2000R005.pdf

 

6/2000. (IV.04.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Halomi út - Királyhágó utca – Flór Ferenc utca - Tarkő utca által határolt terület részletes rendezési tervéről

szóló 24/1997. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R006.pdf

 

7/2000. (IV.04.) rendelet a lakások- és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R007.pdf

 

8/2000. (IV.04.) rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet és a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R008.pdf

 

9/2000. (IV.01.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról

pdf2000R009.pdf

 

10/2000. (IV.04.) rendelet a képviselő-testület bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R010.pdf

 

11/2000. (IV.01.) rendelet az állatok tartásáról

pdf2000R011.pdf

 

12/2000.(IV.04) rendelet az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 5/1999. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R012.pdf

 

13/2000. (V.31.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Ráday Gedeon utca - Üllői út -  Gulner Gyula utca - Szakály utca által határolt terület szabályozási tervéről

pdf2000R013.pdf

 

14/2000. (V.02.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Nefelejcs utca -Tóth Á. utca - Akadály utca valamint a (157074/5 és 155964/2) hrsz. utak által határolt tömb városrendezési szabályozásáról

pdf2000R014.pdf

 

15/2000. (V.31.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Üllői út – MÁV – Ceglédi vasútvonal, valamint Budapest – Vecsés közigazgatási határa által közbezárt terület városrendezési szabályozásáról

pdf2000R015.pdf

 

16/2000. (V.02.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Gilice tér - Péterhalmi út - kül-belterületi határvonal, valamint a Sólyom utca által határolt tömb területének városrendezési szabályozásáról

pdf2000R016.pdf

 

17/2000. (V.02.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Alacska út Kerékvágás utca között fekvő R-30068 ttsz. részletes rendezési terv módosításáról

pdf2000R017.pdf

 

18/2000. (V.02.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R018.pdf

 

19/2000. (V.02.) rendelet az Önkormányzat 1999. évi zárszámadásáról

pdf2000R019zarszamadas_1999evrol.pdf

 

20/2000. (V.02.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről 22/1997. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R020.pdf

 

21/2000. (V.18.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Gloriette lakótelep és környezetének rendezéséről szóló 1/1998. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R021.pdf

 

22/2000. (VI.06.) rendelet az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000. (II.29.) rendelet módosításáról

pdf2000R022.pdf

 

23/2000. (VI.06.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 37/1995.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R023.pdf

 

24/2000. (VI.06.) rendelet a helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R024.pdf

 

25/2000. (VII.04.) rendelet az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezéséről és együttműködési kötelezettségéről

pdf2000R025.pdf

 

26/2000. (VII.04.) rendelet az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló 10/1999. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R026.pdf

 

27/2000. (VII.04.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R027.pdf

 

28/2000. (IX.12.) rendelet az ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R028.pdf

 

29/2000. (X.03.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 38/1998. (XII.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R029.pdf

 

30/2000. (X.03.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2000. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R030.pdf

 

31/2000. (X.03.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R031.pdf

 

32/2000. (X.31.) rendelet a Képviselő-testület Bizottságaira és a Polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R032.pdf

 

33/2000. (X.31.) rendelet az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R033.pdf

 

34/2000. (X.31.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület Üllői út - Iparvasút utca – Szamos utca  – Körös utca által határolt területre vonatkozó R–43104 ttsz. részletes rendezési terv módosításáról

pdf2000R034.pdf

 

35/2000. (X.31.) rendelet a Budapest, XVIII. kerület, Alacskai út – Kerékkötő utca közötti területre érvényes R-30068 számú rendezési terv módosításáról

pdf2000R035.pdf

 

36/2000. (XI.28.) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről szóló 40/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R036.pdf

 

37/2000. (XI.28.) rendelet a Gloriette lakótelep és környéke szabályozási tervről szóló 1/1998. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R037.pdf

 

38/2000. (XII.19.) rendelet a Képviselő-testület Bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R038.pdf

 

39/2000. (XII.19.) rendelet a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 28/1996. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R039.pdf

 

40/2000. (XII.19.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R040.pdf

 

41/2000. (XII.19.) rendelet a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 48/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R041.pdf

 

42/2000. (XII.19.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995.(X.12) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R042.pdf

 

43/2000. (XII.20.) rendelet a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R043.pdf

 

44/2000. (XII.20.) rendelet a kerületi vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról

pdf2000R044.pdf

 

45/2000. (XII.20.) rendelet a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről

pdf2000R045.pdf

 

46/2000. (XII.20.) rendelet az Önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 16/1999. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R046.pdf

 

47/2000. (XII.20.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2000R047.pdf