Képviselő-testület 2021. július 8-ai, (csütörtök, 9.00 óra) ülése

Írta:  2021.06.30.

MeghívópdfMH0708_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0708_KT_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0708_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1.Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 (169.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-169.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2. Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(190.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-190.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(198.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 198kieg1 pdfKT-198kieg1.pdf

 

4. A Képviselő-testület 249/2015. (V.19.) számú határozatának módosítása

(170.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-170.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére

(178.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal az Önkormányzat vállalkozásfejlesztési pontjának kialakításával kapcsolatban

(179.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-179.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester 

 

7.Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan

(174.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8. Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása

(185.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. Döntés egyes pályázatokkal és beruházásokkal kapcsolatosan

(176.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-176.pdf

Előterjesztők: Kőrös Péter alpolgármester, Somody László alpolgármester

 Kt-176kieg1pdfKT-176kieg1.pdf

 

10. Döntés „SOFI játszósziget” kialakítása tárgyában

(191.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-191.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

11.„Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú Beruházási Alapokmány elfogadása

(177.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között megkötött Vagyonhasználati- és kezelési Megállapodás, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

(199.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-199.pdf

E1őterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 199kieg1pdfKT-199kieg1.pdf

 

13. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása

(182.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-182.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester 

 

14.Helyi Esélyegyenlőségi Program (2021-2026) elfogadása

(196.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Csibész Család-és Gyermekjóléti Központ, ESZI, EBI, Bp18 Egyesített Óvoda intézményvezetői

 

15. Döntés a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházás tárgyában megállapodás megkötéséről Budapest Főváros Önkormányzatával

(200.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-200.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületének felújítására

(193.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-193.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

17. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

(201.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

18. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

(202.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

19. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Külső-Pesti Tankerületi Központtal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozóan

(203.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-203.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

20. Együttműködési megállapodás megkötése Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Külső-Pesti Tankerületi Központ között

(204.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-204.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Rábel Krisztina Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgató

 

21. Döntés helyiség térítésmentes használatba adásáról a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület részére, továbbá döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

(181.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 181kieg1pdfKT-181kieg1.pdf

 

22. Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv általi elfogadása tárgyában született 169/2020. (VIII.11.) KT határozat módosítása

(192.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-192.pdf

Előterjesztők: Somody László alpolgármester, Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna

 

23. Tagcsere a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságban

(184.) pdfKT-184.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 Kt-184kieg1pdfKT-184kieg1.pdf

 

24. Képviselő-testületi döntések felülvizsgálatának és módosításának a kezdeményezése az SzMSz 19. §. c. pontja alapján

(188.) pdfKT-188.pdf

Előterjesztők: Tóth Kálmán frakcióvezető, Szarvas Attila frakcióvezető

 

25. Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel

(194/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

26. Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel

(195/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

27. Döntés a Magyar Posta Zrt. bérleti díjának mérsékléséről szóló kérelemről

(172/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

28. Döntés pályázat kiírásáról a Budapest XVIII. kerület, Ráday G. utcában található 155562 hrsz-ú ingatlan hasznosítása tárgyában

(173/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29. Döntés a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság bérleti díj mérséklése iránti kérelméről

(180/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

30.Elvi döntés a Budapest XVIII. kerület belterület 155737 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1183 Budapest, Üllői út 504. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatban

(175/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

31. Döntés a kerületben található egylakásos lakóépületek energiahatékonyságának növelése céljából kiírt pályázat keretében támogatási összeg kifizetéséről

(186/Z.)          Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

32. A XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 2020. évi beszámolója

(171.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-171.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Frank Gabriella, Heilauf Zsuzsanna PhD

 

33. A Környezetvédelmi tanácsnok 2020. évi beszámolója

(189.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel környezetvédelmi tanácsnok

 

34. Az ifjúságpolitikai tanácsnok 2020. évi beszámolója

(197.) rendkívüli eljárással!pdfKT-197.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly ifjúságpolitikai tanácsnok

 

35. Interpellációk 

 

36. Kérdések

 

37. Tájékoztatók, bejelentések

-   Taj01.: Tájékoztató az Önkormányzat 2021. január 1. napjától a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozó gazdálkodásának alakulásáról

(183.)          rendkívüli eljárással!pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

  • Taj02: Tájékoztatás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2020. évi környezetvédelmi állapotáról

(205.)          rendkívüli eljárással!pdfKT-205.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

  • : Tájékoztató a Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport működéséről

(187.)          rendkívüli eljárással!pdfKT-187.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

Sürgősségi napirendi pontok:

 

S1. Döntés - az Egyesített Szociális Intézmény Gyöngyvirág Nappali Szolgálatában veszélyhelyzet ideje alatt a fogyatékkal élők nappali ellátásának igénybevételéről szóló - 279/2021. (VI.04.) képviselő-testületi határozat módosításáról

(KT-206)pdfS1-206.pdf

 S2. A "Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása" beruházási alapokmányainak elfogadása 

(KT-207) pdfS2-207.pdf