Székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400.

Kezelő szerv: Kuratórium

 

A Kuratórium tagjai:

 

Elnök: Fehér Gábor


Tagok: - Banga Zoltán
             - Koczka Józsefné
             - Novák Károly
             - Várdai Zita

 

Alapító Okirat

pdfAlapító_okirat_2020.12.pdf

Székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400.

Kezelő szerv: Kuratórium

A Kuratórium tagjai:

elnök:   Tasnádi András

tagok:  Barna Judit Annamária
             Vörös Árpád
             Kuba Gábor

             Varga Judit Veronika

Alapító Okirat:Letöltés

Támogatás (adó 1%): Letöltés

Beszámoló 2021: Letöltés

Székhelye: 1184 Budapest, Üllői út 400.

Kezelő szerv: Kuratórium

A Kuratórium tagjai: 

elnök:   Makai Tibor alpolgármester
                     
tagok:   Majoros József
              Kékes Antal
              Mester Attila Zsolt
              Stummer János

 

Alapító Okirat:

pdfAlapító_Okirat_2022._november_30.pdf

 

 

Vezető: Kékesi Szilvia kuratóriumi elnök

A szervezet jogi formája: közalapítvány
Az alakulás éve: 1997. április
Adószám: 18230477-1-43
Számlaszám: 10918001-00000078-24900008
Cím: 1184 Budapest, Üllői út 400.

A Közalapítvány célja:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvényben az önkormányzat óvodai, általános iskolai, középiskolai, valamint a nemzeti és etnikai kisebbség oktatásával kapcsolatban meghatározott kötelezettségeinek segítése. Ezen belül különösen a törvény 41. §-a szerint a nevelési és oktatási intézmények alábbi feladatai ellátásának segítése:
a/  tehetségkutatás, tehetséggondozás, a korai tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciója, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, valamint gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos teendők.
b/ az 53. § (2) bekezdés b/, c/, d/ pontja szerint a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozási formák - diákkörök, iskolai sportkörök,
versenyek - fenntartásának támogatása.
c/ Az iskolák, óvodák fejlesztési programjai kidolgozásának ösztönzése és megvalósításuk segítése:
- a közoktatási innovációk támogatása,
- az iskolák, óvodák fejlesztési programjainak segítése,
- pályázatok kiírása a fejlesztések ösztönzésére,
- az esélyegyenlőség érdekében a támogatásra szoruló tehetséges tanulókrészére ösztöndíjak alapítása és adása,
- tanulók, tanárok képzésének támogatása, ösztöndíjak biztosításával,
- a kerületi oktatási intézmények alapítványai létrejöttének elősegítése, forrásainak bővítése,
- az iskolai és óvodai alapítványok infrastruktúrájának működtetéséhez segítségnyújtás.

A Kuratórium tagjai:
elnök: Kékesi Szilvia
tagok: Gajdosné Szabó Anita, Visky Dénes, Bognárné Lakatos Krisztina, Kovácsovics Fruzsina

A Felügyelő Bizottság tagjai: Kékesi Mónika, Dvorácskó Eszter, Pozsgainé Fröhling Éva

Alapító okirat: pdfLetöltés

 

docLetöltés
Az önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetekről készült kimutatás
(Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a gazdálkodó szervezetekben az önkormányzat részesedésének mértéke) 

AKTUÁLIS:
docLetöltés  2012. szeptember 17-i dátummal

ARCHÍVUM:
Letöltés 2011. április 18-i dátummal  

pdfLetöltés  2011.augusztus 31-i dátummal

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete 21 fős.

Tagja a polgármester, 14 egyéni körzetben megválasztott és 6 listás képviselő alkotja.

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal jogi személy, a képviselő-testület szerve, (egységes hivatala), melyet a képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hozott létre.

A polgármesteri hivatal közhatalmi, önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv.

Rövidített megnevezése: Budapest Főváros XVIII. kerület Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal székhelye:
1184 Budapest, Üllői út 400.,
Postacíme: 1675 Budapest Pf. 49.
Központi telefonszám: +36 (1) 296-1300,+36 (1) 296-1400,

A Polgármesteri Hivatal telephelyei:

1181 Budapest, Városház utca 16. (Hatósági Főosztály) központi telefonszám: 06 1 296-1400

1188 Budapest, Nemes utca 16. Polgármesteri és Jegyzői Főosztály– pestszentimrei referens, telefonszám: 06 1 294-1685

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 1. (Hatósági Főosztály –  Városrendészeti Osztály), telefon, üzenetrögzítő: 06 1 294-6072

1188 Budapest, Ady Endre u.100. (Hatósági Főosztály, Ügyfélszolgálat), telefonszám: 06 1 290-8493, 06 1 297-5619

Az Ügyfélszolgálati Osztály vezetője: Kardos Márta

Az ügyfélszolgálatok nyitva tartása:

hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-17.00
péntek: 8­.00-12.00   

A Polgármesteri Hivatal jelzőszámai:

adószáma:15518008-2-43

Törzskönyvi azonosító: 518004

bankszámla száma: 10918001-00000129-09440009

KSH száma: 15518008-8411-325-01

szakágazati besorolása: 841105

 

 

 

 

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e

pdfPh_szervezeti_ábra_2023január1től.pdf

 

 

A Polgármesteri Hivatal alapító okirata

 

 

 

 

Elektronikus Másolatkészítési Szabályzat

pdfElektronikusMásolatkészítési_szabályzat2022január1től.pdf

 

 

 

 

 

 

A polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, vezetőinek, szervezeti egységeinek vezetőinek elérhetősége

A képviselő testület tagjainak neve

Közétkeztetés

máj. 19, 2024

Hungast Elamen Zrt.
Óvodai étkeztetés

Központi Konyha Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 98.
Üzletvezető: Miskolczi Krisztián
Telefon: (06-1) 215-3918 / 143 mellék

Vasút Étterem

Cím: 1097 Budapest, Fék utca 1.
Üzletvezető: Darainé Zoltai Éva
Telefon: (06-1) 216-4846

EUREST Étteremüzemeltető Kft.
Iskolai, valamint diétás és ételallergiás étkeztetés
Területvezető: Farkasné Horváth Ágnes
Telefon: 880-43-29

Budapest, XVIII. ker. Központi Konyha
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7.
Üzletvezető: Duffek József
Telefon: (06-1) 294-2462

Pannon Menza Kft

Iskolai étkezés
1055 Budapest, Markó u. 1/b. II. em. 19.
Ügyvezető: Demeter László

Pamut Konyha
1183 Budapest, Gyömrői út 85.
Üzletvezető: Gergelyfi Réka

Egyesített Bölcsődék

Bölcsődék, Óvodák
Székhely: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 5.
Felelős: Marton Attiláné, intézményvezető
Telefon: (06-1) 291-3221

Fecskefészek Bölcsőde konyha
1181 Budapest, Vándor Sándor utca 7.
Barcsik Viktória, szakmai vezető
Telefon: (06-1) 291-7017

 
A szolgáltatók intézmények szerinti bontásban: Letöltés

Üvegzseb

máj. 19, 2024

Támogatások

Sportszervezetek támogatása 2015.

pdfOKSIB_325_2015.pdf

pdfOKSIB_161-162_2015.pdf

Sportszervezetek támogatása 2016.

pdfOKSIB_126-127_2016.pdf

pdfOKSIB_261_táblázat_2016.pdf

Sportszervezetek támogatása 2017.

pdfOKSIB_80_81_82_2017.pdf

pdfOKSIB_176_táblázat_2017.pdf

Sportszervezetek támogatása 2018.

pdfOKSIB_79_80_2018.pdf

Sportszervezetek támogatása 2019.

pdfOKSIB_69_70_2019.pdf

Sportszervezetek támogatása 2020.

pdfOKSIB_83_84_táblázat_2020.pdf

Sportszervezetek támogatása 2021.

pdfLetöltés

Iskolai diáksportkörök támogatása 2021.

pdfLetöltés

 

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2012.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2012.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2013.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2013.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2014.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2014.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2015.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2015.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2016.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2016.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2017.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2017.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2018.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2018.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2019.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2019.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2020.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2020.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2021.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2021.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2022.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2022.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása 2023.

pdfLetöltés

Nemzetiségi Önkormányzatok programtámogatása 2023.

pdfLetöltés

 

Civil Pályázati Alapból működési támogatás 2011.

pdfLetöltés

Civil Pályázati Alap által támogatott programok 2011.

pdfLetöltés

Az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Civil szervezetek működési és
programtámogatása 2012.

pdfLetöltés

Az civil szervezetek programtámogatása 2012.

pdfLetöltés

Az civil szervezetek működési támogatása 2012.

pdfLetöltés

Civil támogatások 2015.

Letöltés - Program támogatások

Letöltés - Műkődési támogatások

Letöltés - Együttműködő szervezetek - Működési támogatása

Letöltés - Együttműködő szervezetek - Program támogatása

Civil támogatások 2016.

pdfLetöltés - Program támogatások
pdfLetöltés - Műkődési támogatások
pdfLetöltés - Együttműködő szervezetek - Működési támogatása
pdfLetöltés - Együttműködő szervezetek - Program támogatása

Civil támogatások 2017.

pdfLetöltés - Program támogatások
pdfLetöltés - Működési támogatások
pdfLetöltés - Együttműködő szervezetek - Működési támogatása
pdfLetöltés - Együttműködő szervezetek - Program támogatása

Civil támogatások 2018.

pdfLetöltés - Civil pályázat 2018 - Működési támogatás
pdfLetöltés - Civil pályázat 2018 - Programtámogatás
pdfLetöltés - Együttműködő civil szervezetek - 2018 Működési támogatás
pdfLetöltés - Együttműködő civil szervezetek - 2018 Programtámogatás

Civil támogatások 2019.

pdfLetöltés - Civil pályázat 2019 - Működési támogatás
pdfLetöltés - Civil pályázat 2019 - Programtámogatás
pdfLetöltés - Együttműködő civil szervezetek - 2019 Működési támogatás
pdfLetöltés - Együttműködő civil szervezetek - 2019 Programtámogatás

Civil támogatások 2020.

pdfLetöltés - Civil pályázat 2020 - Működési támogatás
pdfLetöltés - Civil pályázat 2020 - Programtámogatás
pdfLetöltés - Együttműködő civil szervezetek - 2020 Működési támogatás
pdfLetöltés - Együttműködő civil szervezetek - 2020 Programtámogatás

Civil támogatások 2021.

pdfLetöltés - Civil pályázat 2021 - Működési támogatás
pdfLetöltés - Civil pályázat 2021 - Programtámogatás
pdfLetöltés - Együttműködő civil szervezetek - 2021 Működési támogatás
pdfLetöltés - Együttműködő civil szervezetek - 2021 Programtámogatás

Civil támogatások 2022.

pdfLetöltés - Civil pályázat 2022 - Működési támogatás
pdfLetöltés - Civil pályázat 2022 - Programtámogatás
pdfLetöltés - Együttműködő civil szervezetek - 2022 Működési támogatás
pdfLetöltés - Együttműködő civil szervezetek - 2022 Programtámogatás

 

 

Egyházi Pályázati Alap által támogatott ingatlan felújítás 2011.

pdfLetöltés

Egyházi Pályázati Alapból elnyert programtámogatás 2011.

pdfLetöltés

Egyházi Pályázati Alap által támogatott ingatlan felújítás 2012.

pdfLetöltés

Egyházi Pályázati Alapból elnyert programtámogatás 2012.

pdfLetöltés

Egyházi támogatások 2015.

Letöltés - Ingatlan támogatás

Letöltés - Program támogatások

Egyházi támogatások 2016.

pdfLetöltés - Ingatlan támogatás
pdfLetöltés - Program támogatások

Egyházi támogatások 2017.

pdfLetöltés - Ingatlan támogatás
pdfLetöltés - Program támogatások

Egyházi támogatások 2018.

pdfLetöltés - Egyházi pályázat 2018 - Ingatlanfelújítási támogatás
pdfLetöltés - Egyházi pályázat 2018 - Programtámogatás

Egyházi támogatások 2019.

pdfLetöltés - Egyházi pályázat 2019 - Ingatlanfelújítási támogatás
pdfLetöltés - Egyházi pályázat 2019 - Programtámogatás

Egyházi támogatások 2020.

pdfLetöltés - Egyházi pályázat 2020 - Ingatlanfelújítási támogatás

pdfLetöltés - Egyházi pályázat 2020 - Programtámogatás

Egyházi támogatások 2021.

pdfLetöltés - Egyházi pályázat 2021 - Programtámogatás

Egyházi támogatások 2022.

pdfLetöltés - Egyházi pályázat 2022 - Ingatlanfelújítási támogatás

pdfLetöltés - Egyházi pályázat 2022 - Programtámogatás

 

Sportegyesületek részére, pályázat útján nyújtott működési és fejlesztési támogatások

pdfLetöltés

Iskolai sportkörök részére pályázat útján nyújtott működési és fejlesztési támogatások 2011.

pdfLetöltés

Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a Tehetséges Muzsikusokért - Támogatási szerződés

pdfLetöltés

 

Szerződés-lista

xls5 millió Ft feletti szerződések

xlsTámogatási szerződések

xlsVárosgazda18 szerződések