Újabb támogatás a csatornázáshoz

Írta:  2013.09.30.

Támogatja a felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló fiatalokat az önkormányzat. A szeptember 25-i képviselő-testületi ülésen szó esett ezenkívül új patikák létesítéséről és a csatornázási költségek mérsékléséről is.

 

Vizsgálatot kezdeményezett Ughy Attila polgármester a Cséry-telepi illegális folyékonyhulladék-lerakással kapcsolatban Tarlós István főpolgármesternél. Mint arról a polgármester a szeptember 25-i rendkívüli testületi ülésen napirend előtt tájékoztatott, konzultált a környezetvédelemért felelős államtitkársággal is. Szavaiból kiderült, a kerület maga nem léphet az ügyben, hiszen a szakhatósági felügyeletet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Hatóság látja el, a döntés joga pedig számos kérdésben a katasztrófavédelemé, illetve az azt koordináló kormányhivatalé. Ughy Attila mindazonáltal azt reméli, ha több fórumon jelzik a gondot, az eredményt hozhat. Lévai István Zoltán alpolgármester hozzátette, az önkormányzat régebb óta keresi a lehetőséget a terület ésszerű hasznosítására, amellyel ez a probléma is megoldódna.

Támogatják a csatornázást 

A kerület történetének egyik legnagyobb és már évtizedek óta várt beruházása indult el szeptember közepén, amikor megkezdődtek a csatornázási munkálatok. A fővárosban a legnagyobb csatornázatlan területtel rendelkező Pestszentlőrinc és Pestszentimre végre a XXI. századi elvárásoknak megfelelő közműhálózatot kap az uniós hátterű Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése elnevezésű fővárosi projektnek köszönhetően.  

Az önkormányzat már a tervezési szakaszban jelezte, hogy enyhíteni szándékozik a háztartásoknak a csatornarákötéssel kapcsolatos anyagi terheit. Elsőként a közmű-hozzájárulási díjat vállalta át az ingatlantulajdonosoktól, amely telkenként mintegy 40 ezer forintot jelentett. A szeptember 25-i ülésen a képviselő-testület arról döntött egyhangúlag, hogy szociális alapon a telken belüli rákötés költségeihez is hozzájárul, kamatmentes kölcsön formájában. Így az alacsony jövedelmű családoknak vagy az egyedülállóknak sem okozhat gondot a rákapcsolódás a rendszerre.

Pénz tanulásra

A kerület 13 éve veszi ki a részét a szociálisan rászoruló tehetséges fiatalok egyetemi, főiskolai tanulmányainak támogatásából. Ezt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj teszi lehetővé, amelyet az Oktatási Minisztérium 2000-ben hirdetett meg először. A rendszer lényege az, hogy a hallgató ösztöndíj-támogatást kap az önkormányzattól, és ennek alapján az intézmény is megállapít számára egy támogatási összeget. A XVIII. kerület az elmúlt években 79,5 millió forintot osztott szét 1430 pályázó között. A képviselő-testület döntése alapján a városrész 2014-re is vállalja a támogatást: 8 millió forintot bocsát rendelkezésre a jövő évi költségvetésből. Az érintett főiskolások, egyetemisták október 14-től november 15-ig pályázhatnak. (A pályázati kiírásokat lásd a 8–9. oldalon.)

Patika kellene

Új kerületi gyógyszertárak létesítését szorgalmazza az önkormányzat. A Béke tér vonzáskörzetében lakók tavaly jelezték, hogy az ottani patika bezárása komoly gondot okoz a helyi betegeknek.

3334 0

 

Az önkormányzat saját hatáskörében nem dönthet gyógyszertár létesítéséről, de a kérést még 2012-ben jelezte az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak (OTH), amely pályázatot írt ki a helyi üzlet működtetésére. (A pályázat márciusban zárult.) Időközben azonban két újabb gyógyszertár is lehúzta a rolót: az egyik a Tölgy, a másik a Bercsényi Miklós utcában. A probléma súlyát az is jelzi, hogy bár a kerületben a törvény szerint a lakosság lélekszáma alapján 25 patika is üzemelhetne, pillanatnyilag mindössze 14 működik. A képviselő-testület ezért megbízta a polgármestert, kezdeményezze az OTH-nál új közforgalmú gyógyszertár létesítését a Nagykőrösi úttól délre, illetve az Alacskai úti lakótelep számára fontos Tölgy utcában.

K.Gy.