CSATORNÁZÁS: Ughy Attila eltörölné a közmű hozzájárulási díjat a kerületben

Írta:  2013.06.13.

A tervek szerint az önkormányzat átvállalja az ingatlantulajdonosoktól a csatornarendszer kiépítése során felmerülő közműfejlesztési hozzájárulás díját.

A tervek szerint a XVIII. kerület önkormányzata átvállalja az ingatlantulajdonosoktól a csatornarendszer kiépítése során felmerülő közműfejlesztési hozzájárulás 40 ezer forintos díját. Ughy Attilának, a kerület polgármesterének erről szóló előterjesztését a június 27-i ülésén tárgyalja az önkormányzat képviselőtestülete.

Lévai István Zoltán alpolgármester elmondta, hogy Ughy Attila javaslata alapjául az a gondolat szolgál, hogy a várva várt fővárosi csatornafejlesztés megindulása után a telken belüli munkálatok költsége amúgy is nagy anyagi terhet ró az érintett ingatlantulajdonosokra. Az önkormányzat a kerítésen kívüli bekötés díjához való hozzájárulás átvállalásával kíván hozzájárulni a tulajdonosok költségeihez.

Nyolcezer háztartás

- Régóta várjuk a csatornahálózat kiépítését, amelynek munkálatait a főváros idén végre a kerületünkben is elkezdi – mondta Lévai István Zoltán. – Mivel a díj kiszabása a képviselőtestület hatásköre, a polgármester úr úgy véli, hogy ezzel a hatáskörrel élve itt a lehetőség a díj megszűntetésére, és ezzel a lakossági terhek csökkentésére.

Tíz év munkájának gyümölcse érik be

A Fővárosi Közgyűlésben már tíz évvel ezelőtt, 2003 decemberében napirenden volt Budapest teljes csatornázásának ügye. A projekt megvalósításához megbízható pénzügyi alapot az akkor megnyíló uniós források kínáltak, ezért eredetileg úgy tervezték, hogy a munkálatok 2010-re elkészültek volna. Viszont közben megváltoztak a pályázati feltételek, így a főváros egy átfogóbb projektre tudott pénzt nyerni. Egy fővárosi közgyűlési határozat egyesítette a korábban kidolgozott „Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza” és „Dél-Buda szennyvízelvezetése és tisztítása” projekteket. Az új terv címe „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” (BKISZ) lett, s azzal sikeresen tudtak részt venni az uniós támogatású Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázaton.
 

 

A jog szerint a beruházónak a telekhatárig kell elvinnie a csatornabekötést, a telken belüli bekötés költségei a tulajdonost terhelik. A csatornarendszerbe mintegy 8000 XVIII. kerületi háztartás lesz újonnan bekötve, ami abból a szempontból is érdekes, hogy az ezzel foglalkozó helyi vállalkozók számára is munkalehetőséget jelenthet.

90 km csatorna

A fővárosi csatornázási projekt elindulása egy több évtizede napirenden lévő probléma megoldását jelenti. A XVIII. kerületben egyelőre még mintegy 90 kilométer csatorna hiányzik, amely Budapesten a legnagyobb területet jelenti a fővárosi kerületek közül.
Az emésztővel, derítővel felszerelt ingatlanokról a szennyvíz elszállítása bonyolult, költséges, ráadásul a csatornázatlan ingatlan nem felel meg a modern élet követelményeinek. A főváros nagy volumenű beruházásának köszönhetően azonban belátható időn belül megszűnik ez a probléma. A tervek szerint a munkálatok kerületünkben is az év második felében, akár már leghamarabb a nyár végén, ősszel kezdődhetnek meg. A csatornaépítés jelentős része a 2013–2014-es év fordulójára esik, míg a teljes projektnek 2015. június 30-ig kell befejeződnie a fővárosban.

Puskás Attila