Megépül a hiányzó csatornahálózat

Írta:  2013.03.22.

Megoldódnak a kerületi csatornázási problémák. A fővárosi beruházás az év második felében indul.

A kerületünkben 90 kilométer csatorna hiányzik, ami kiemelkedően nagy szám Budapesten. Az emésztővel, derítővel felszerelt ingatlanokról a szennyvíz elszállítása bonyolult, költséges, ráadásul a csatornázatlan ingatlan nem felel meg a modern élet követelményeinek. A főváros nagy volumenű beruházásának köszönhetően hamarosan megszűnik ez a probléma.

Hálózat épül

A Fővárosi Közgyűlésben már 2003 decemberében napirenden volt Budapest teljes csatornázásának ügye. A projekt megvalósításához megbízható pénzügyi alapot kínáltak az akkor megnyíló uniós források, ezért az eredeti tervek szerint 2010-re elkészültek volna a munkálatokkal. A pályázati feltételek azonban közben változtak, így lehetőség nyílt arra, hogy a főváros egy átfogóbb projektre nyerjen pénzt. Egy közgyűlési határozat egyesítette a korábban kidolgozott „Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza” és „Dél-Buda szennyvízelvezetése és tisztítása” projekteket. Az új terv címe „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” (BKISZ) lett, s azzal sikeresen tudtak részt venni az uniós támogatású Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázaton.

Ughy Attila szerint meg kell viszgálni, hogyan lehet segíteni a telken belüli rákötést

A szükséges 25-28 százalékos önrész nagyobbik felét a főváros teremti elő, 6 százalékos arányban azonban a kerületnek is hozzá kell járulnia. A március 21-i ülésen a képviselő-testület arról döntött, hogy az önkormányzat vállalja a ráeső önrész (mintegy 600 millió forint) kigazdálkodását. Ezzel egy régóta várt korszerűsítési projekt kezdődhet meg a kerületben.
− A jelenlegi információk szerint a helyi beruházás az év második felében kezdődhet meg, és a munkálatok jelentős része a 2013–2014-es év fordulójára esik majd – tájékoztatott Ughy Attila a testületi ülésen.
A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a jog szerint a beruházónak a telekhatárig kell elvinnie a csatornabekötést, a telken belüli bekötés költségei a tulajdonost terhelik.
− Kérem a képviselő-testületet, hogy a beruházással kapcsolatos koncepciók kidolgozásakor foglalkozzon azzal a kérdéssel is, hogy az önkormányzat hogyan tudná támogatni azokat az ingatlantulajdonosokat, akik nem rendelkeznek a telken belüli bekötéshez szükséges összeggel – mondta.
A munkálatok kerületen belüli ütemezéséről később születik döntés. A teljes projektnek 2015. június 30-ig kell befejeződnie a fővárosban.

Kapcsolódó cikkünk: Választható szennyvízdíj utoljára

Bölcsőde, óvoda

Támogatja az önkormányzat az Eke utcai Napsugár óvoda bővítése is új tagóvodával a Szélső utcában. A testület valójában már korábban döntött arról, hogy az iskolaépület átalakításával, bővítésével és korszerűsítésével 3 csoportos tagóvodával bővíti a Napsugár óvodát, az építőanyagok árának emelkedése miatt azonban a beruházás pontosabban tervezett összege nagyobb, mint azt korábban becsülték. Ezért az önrész növelésére van szükség, amit a képviselő-testület meg is szavazott. Hasonlóképpen járul hozzá az önkormányzat a 3 csoportszobás, 40 férőhelyes Iciri-Piciri bölcsőde építéséhez az Attila utca 11. alatt.

Pénz az egészségre

2606 0

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat részt vállal az egészségügy működésének támogatásában is. A március 21-i ülésen három ilyen ügyben is döntést hozott a képviselő-testület. A költségvetés egyfelől korábban vállalt kötelezettségeinek megfelelően ebben az évben is hozzájárul a háziorvosok rezsiköltségeihez: a háziorvosi praxisok éves, ingatlanhoz kapcsolódó működtetési költségének 100eFt feletti részét az önkormányzat továbbra is átvállalja, legfeljebb a 2013. évben a költségvetésbe tervezett 30 millió forintos keretösszeg erejéig. Ugyanakkor az önkormányzat részt vállal a Heim Pál Gyermekkórház támogatásában is havonta több mint 500 ezer forinttal, melyet a kerületi gyermekek ügyeleti ellátására fordítanak. Harmadrészt a kerületi költségvetés teljes mértékben átvállalja a kerületben a Human Papilloma és a Condyloma vírus elleni oltás költségeit. Az ingyenes oltást a kerületben állandó lakhellyel rendelkező, 7. osztályos leánygyermekek igényelhetik. A támogatással megkapható oltásra 2010 óta rendkívül nagy igény mutatkozik, a képviselő-testület ezért dönt minden évben újra a finanszírozásról.   

K.Gy.