Tulajdonosi Bizottság 2023. február 16-i (csütörtök) 11.30 órakor kezdődő ülése

Írta:  2023.02.10.

Meghívó pdfMH20230216_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20230216_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20230216_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-07

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-07.pdf

 

 

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-08

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-08.pdf

 

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-27

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-27.pdf

 

 

 

4.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről Kt-15

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-15.pdf

 

 

 

5.) Döntés a 142833 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában kötött haszonkölcsön szerződés módosítása tárgyában Kt-10

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-10.pdf

 

 

 

6.) Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület külső nyílászáróinak cseréje” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-24

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

pdfKT-24.pdf

 

 

 

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-31

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

pdfKT-31.pdf

 

 

 

8.) „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” beruházási alapokmányának elfogadása Kt-33

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-33.pdf

 

 

 

9.) Döntés a 1181 Budapest, Üllői út 443-445. szám alatti Kormányablak-helyiség egy részének használatára vonatkozóan Kt-11

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-11.pdf

 

 

 

10.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Szélső utca 55/b. szám alatti, 142024 helyrajzi számú ingatlan visszavásárlási jogának meghosszabbítására vonatkozó kérelemről Tul-1

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-1.pdf

 

 

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó és Építő út által határolt parkoló területén elhelyezkedő (152177/7) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel Kt-22/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

12.) Javaslattétel a Budapest XVIII. kerület Csörgőfa utca 2. szám előtti közterület használatának engedélyezésére Tul-4/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (151159/39) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 40-48. szám alatti épülettel szemben lévő közterület használatáról Tul-5/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

14.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-34/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

15.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a (157657/1) helyrajzi számú ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-2/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

16.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 155142 helyrajzi számú, természetben az 1184 Budapest, Üllői út 386. szám alatt található ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról Tul-3/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan Tul-6/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

18.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Tul-7/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

19.) Egyebek

 

 

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ NAPIRENDI PONTOK:

 

H1.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 141980/1 helyrajzi számú ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról Tul-8

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfH1_Tul-8.pdf