Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2023. február 16-ai (csütörtök, 8.00 óra) ülése

Írta:  2023.02.10.

MeghívópdfMH0216rk_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0216_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0216_tffb.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-07pdfKT-07.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-08pdfKT-08.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) Döntés a 2023. évi környezetvédelmi tanácsnok munkaterve elfogadásáról

KT-17pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

 

4.) Döntés Kőbánya-Kispest - Lajosmizse vasútvonal (142-es vasútvonal) elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú, a Budapest Főváros XVIII. kerület területét érintő „Döntéselőkészítő Tanulmány, Változáselemző tanulmány, Megvalósíthatósági tanulmány, Engedélyezési terv, Kiviteli terv és kapcsolódó tervdokumentáció” véleményezésével kapcsolatban

KT-23pdfKT-23.pdf    MellékletpdfKT-23_1melléklet.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: BFK képviselői és a tervezők

 

5.) Döntés csereerdősítéssel kapcsolatos telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezési szerződés megkötése ügyében

KT-16pdfKT-16.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6.) Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület külső nyílászáróinak cseréje” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

KT-24pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

 

7.) „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-33pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

8.) Döntés a 2022. évi környezetvédelmi tanácsnoki beszámoló elfogadásáról

KT-26pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel tanácsnok

 

9.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Kerékkötő út mentén található 156011/2 helyrajzi számú ingatlan házszám-megállapítása tárgyában meghozott 14/553-6/2023 ügyiratszámú I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

KT-21/Z         Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

10.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó és Építő út által határolt parkoló területén elhelyezkedő (152177/7) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel

KT-22/Z         Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (151159/39) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 40-48. szám alatti épülettel szemben lévő közterület használatáról

TFFB-03/Z     Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

12.) Javaslattétel a Budapest XVIII. kerület Csörgőfa utca 2. szám előtti közterület használatának engedélyezésére

TFFB-04/Z     Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 155142 helyrajzi számú, természetben az 1184 Budapest, Üllői út 386. szám alatt található ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

TFFB-02/Z     Zárt ülés!   (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14.) Tájékoztatás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2022. évi környezetvédelmi állapotáról

Taj01-KT-13pdfTaj-13.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

15.) Egyebek

 

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 141980/1 helyrajzi számú ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

TFFB-05pdfH1-TFFB-05.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

H2.) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Kerületi Építési Szabályzata módosításának véleményezése

TFFB-06pdfH2-TFFB-06.pdf        MellékletpdfH2_TFFB-06melléklet_compressed.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester