1998. évi rendeletek

Írta:  2021.12.13.

1998. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1998. (I.20.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Gloriette lakótelep és környéke szabályozási tervéről

pdf1998R001.pdf

 

2/1998. (I.20.) rendelet Budapest XVIII. kerület Üllői út - Iparvasút utca - Szamos utca - Fiume utca - Sallai Imre utca által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 37/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R002.pdf

 

3/1998. (II.03.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R003.pdf

 

4/1998. (II.03.) rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról

pdf1998R004.pdf

 

5/1998. (II.03.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R005.pdf

 

6/1998. (II.03.) rendelet a felnőtt korúak pénzbeni és természetbeni juttatásairól szóló 31/1997. (XI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R006.pdf

 

7/1998. (II.03.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról szóló 15/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R007.pdf

 

8/1998. (II.03.) rendelet az ápolási díjról szóló 16/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R008.pdf

 

9/1998. (II.03.) rendelet Budapest XVIII. kerület Kosztolányi Dezső u. - Holló Lajos u. - Akadály u., valamint az ERDÉRT üzemi telep által határolt terület (hrsz.: 157074/6 egy része) szabályozási tervéről

pdf1998R009.pdf

 

10/1998. (II.27.) rendelet a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről

pdf1998R010.pdf

 

11/1998. (III.31.) rendelet az adóigazgatási feladatot ellátó és abban közreműködő dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 21/1997. (VI.4.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R011.pdf

 

12/1998. (III.31.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 1/1995. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R012.pdf

 

13/1998. (III.31.) rendelet a XVIII. kerületi önkormányzat tulajdont képező bérlemények víz és csatorna díjának megállapításáról szóló 8/1992. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R013.pdf

 

14/1998. (III.31) rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R014.pdf

 

15/1998. (III.31.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 8/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R015.pdf

 

16/1998. (III.31.) rendelet a lakások- és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R016.pdf

 

17/1998. (V.05.) rendelet az Önkormányzat 1997. évi zárszámadásáról

pdf1998R017zarszamadas_1997evrol.pdf

 

18/1998. (V.05.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 14/1992. (XII.17.) rendelet módosításáról

pdf1998R018.pdf

 

19/1998. (V.05.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról szóló 1/1995. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R019.pdf

 

20/1998. (V.26.) rendelet a helyi népszavazásról szóló 7/1991. (XI.28.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi népi kezdeményezésről szóló 1/1992. (I.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf1998R020.pdf

 

21/1998. (V.26.) rendelet a nem önkormányzati (egyéb) tulajdonban lévő lakások béréről szóló 7/1992. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R021.pdf

 

22/1998. (V.26.) rendelet az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R022.pdf

 

23/1998. (VI.16.) rendelet a lakások- és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R023.pdf

 

24/1998. (VI.16.) rendelet Budapest XVIII. kerület Hengersor utca - Benedek Elek utca - Endrődi utca - Reviczky Gyula utca által határolt tömb részletes szabályozási tervéről

pdf1998R024.pdf

 

25/1998. (VI.30.) rendelet a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

pdf1998R025.pdf

 

26/1998. (VI.30.) rendelet a helyi környezet védelméről a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R026.pdf

 

27/1998. (VI.30.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Nemes u. - Tölgy u. - Péteri u. - Bükk u. által határolt terület (Alacskai úti lakótelep) R-33527 sz-ú Részletes Rendezési Tervének módosító Szabályozási Tervéről

pdf1998R027.pdf

 

28/1998. (VI.30.) rendelet Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca - Lakatos út - MÁV vasútvonal (Alsó Erdősor utca) és a kerülethatár által határolt tömb (kivéve a Kispesti Erőmű területe) szabályozási tervéről

pdf1998R028.pdf

 

29/1998. (VIII.18.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Belső Gyömrői út - Lajta utca - Ferihegyi reptérre vezető út által határolt terület szabályozási tervéről

pdf1998R029.pdf

 

30/1998. (VIII.18.) rendelet a Budapest XVIII. ker. Hengersor utca - Reviczky utca - Vaslemez u. - Újtemető utca által határolt tömb szabályozási tervéről

pdf1998R030.pdf

 

31/1998. (VIII.18.) rendelet a Budapest XVIII. kerület Margó T. utca - Baross utca - Barta L. utca - Kondor Béla sétány által határolt tömb szabályozási tervéről

pdf1998R031.pdf

 

32/1998. (VIII.18.) rendelet a hátrányos szociális helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási körülményeik javításáról

pdf1998R032.pdf

 

33/1998. (VIII.18.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet mellékletének módosításáról

pdf1998R033.pdf

 

34/1998. (IX.22.) rendelet a Családok és egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról szóló 28/1997. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R034.pdf

 

35/1998. (IX.22.) rendelet a Képviselő-testület bizottságai hatáskörébe tartozó döntési jogosultságok átmeneti gyakorlásáról

pdf1998R035.pdf

 

36/1998. (XI.17.) rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

pdf1998R036.pdf

 

37/1998. (XI.17.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása

pdf1998R037.pdf

 

38/1998. (XII.08.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok és a tanácsnokok díjazásáról

pdf1998R038.pdf

 

39/1998. (XII.04.) rendelet a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R039.pdf

 

40/1998. (XII.08.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R040.pdf

 

41/1998. (XII.22.) rendelet az önkormányzati értékesítésű, illetve tartós használatba adott építési telkek beépítési kötelezettségének meghosszabbításával, az elidegenítési tilalom alóli felmentési kérelem elbírálásával és a beépítettség tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 4/1995. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R041.pdf

 

42/1998. (XII.22.) rendelet a lakásépítési támogatás rendszeréről szóló 22/1997. (VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R042.pdf

 

43/1998. (XII.22.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R043.pdf

 

44/1998. (XII.22.) rendelet a Képviselő-testület Bizottságaira és a polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról

pdf1998R044.pdf

 

45/1998. (XII.22.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R045.pdf

 

46/1998. (XII.22.) rendelet a helyi adókról szóló 20/1995. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R046.pdf

 

47/1998. (XII.22.) rendelet az 1999. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1998R047.pdf

 

48/1998. (XII.22.) rendelet a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról

pdf1998R048.pdf

 

49/1998. (XII.22.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 11/1996. (V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1998R049.pdf

 

50/1998. (XII.22.) rendelet a XVIII. kerület Méta utca - Zádor utca - Közdűlő utca - Nagykőrösi út által határolt terület szabályozási tervéről

pdf1998R050.pdf