Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2023. június 28-án (szerdán) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20230628rk_ILB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20230628rk_ILB.pdf

 

Napirendi pontok: 

 1.) A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal megkötött Együttműködési Megállapodás alapján szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó kérelem elbírálása és a 252/2023. (VI.21.) számú ILB-határozat hatályon kívül helyezése ILB-28/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

2.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2023. június 26-án (hétfőn) 11 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMh20230626_-_PVÖ.pdf

Határozat-kivonatpdfHk20230626_-_PVÖ.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv20230626_-_PVÖ.pdf

Napirendi pontok: 

 

1.) A Képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve KT-142.pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2.) Döntés a 142-es vasútvonal alternatív nyomvonalára tett javaslatról KT-146.pdfKT-146.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3.) Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság 2023. június 21-én (szerdán) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20230621_OKSINB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20230621_OKSINB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20230621_OKSINB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1.) Képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve KT-142pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2.) Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása

OKSINB-21pdfOKSINB-21.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Vicziánné Salla Ildikó

3.) Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2022. évi támogatásának felhasználásáról

OKSINB-22pdfOKSINB-22.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes elnök

4.) Egyebek

 

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2023. június 21-én (szerdán) 16 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20230621_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_20230621_ILB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv20230621_ILB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás a lakásért életjáradék programról KT-152pdfKT-152.pdf

Előteresztő: Petrovai László alpolgármester

2.) A Képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve KT-142pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

3.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. munkavállalója részére szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-27/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előteresztő: Petrovai László alpolgármester

4.) A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal megkötött Együttműködési Megállapodás alapján szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó kérelem elbírálása ILB-26/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előteresztő: Petrovai László alpolgármester

5.) Döntés a szociális helyzet vagy krízishelyzet alapján bérbeadott lakások bérleti szerződéseinek hosszabbítására vonatkozó kérelmek ügyében ILB-25/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előteresztő: Petrovai László alpolgármester

6.) Döntés lakásgazdálkodási célból történő bérbeadás ügyében ILB-23/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előteresztő: Petrovai László alpolgármester

7.) Döntés krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek ügyében ILB-24/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előteresztő: Petrovai László alpolgármester

8.) A bérlakás felújításához és karbantartásához nyújtható támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása ILB-22/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előteresztő: Petrovai László alpolgármester

9.) Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2023. június 26-án (hétfőn) 15:30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20230626_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20230626_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20230626_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1.) A Képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve KT-142pdfKT-142.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

2.) Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosításáról ESzB-17/Z /zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető

3.) Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-18/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4.) Egyebek

 

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2023. május 24-én (szerdán) 13 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMh20230524_-_PVÖ.pdf

Határozat-kivonatpdfHk20230524_-_PVÖ.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv20230524_-_PVÖ.pdf

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-91.pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról KT-118.pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-119.pdfKT-119.pdf + kieg.1pdfKT-119kieg1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

4.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről KT-123.pdfKT-123.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5.) Döntés a Szociális ügyekért felelős tanácsnok 2023. második félévére vonatkozó munkaterve elfogadásáról KT-107.pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

6.) Döntés a gazdasági- és városstratégiai koordinációs tanácsnoki éves munkaterv elfogadásáról KT-96.pdfKT-96.pdf

Előterjesztő: Ferencz István tanácsnok

7.) Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi munkájáról KT-105.pdfKT-105.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor alpolgármester

Meghívott: Tordai László tü. alezredes – XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

8.) Döntés az Önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról KT-90.pdfKT-90.pdf

Előterjesztő:  dr. Ronyecz Róbert jegyző

9.) Egyebek

 

Az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság 2023. május 23-án (kedden) 8 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20230523_OKSINB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20230523_OKSINB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20230523_OKSINB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

4./ A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolójának elfogadása KT-101pdfKT-101.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre – a Kft. ügyvezetője

5./ A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása OKSINB-12pdfOKSINB-12.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kékesi Szilvia kuratóriumi elnök

6./ Beszámoló egyes közművelődési támogatások 2022. évi teljesítéséről OKSINB-13pdfOKSINB-13.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Sóron Ildikó, Siklósi Katalin, Repkényiné Nagy Edit, Juglné Vilhelm Tünde, Vörös Árpád, Kis Ágnes

7./ A Malév SC 2022. évi beszámolója OKSINB-14pdfOKSINB-14.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

8./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2022. évi támogatásának felhasználásáról OKSINB-16pdfOKSINB-16.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Istenes László elnök

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Sport Kör 2022. évi támogatásának felhasználásáról OKSINB-15pdfOKSINB-15.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

10./ A Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. részére 2022. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása OKSINB-17pdfOKSINB-17.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Jaseri Márk Habib

11./ Kulturális intézmények 2022. évi szakmai beszámolója OKSINB-20pdfOKSINB-20.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Máté Zsuzsanna intézményvezető, Kondor K.H. és Intézményei; Heilauf Zsuzsanna PhD intézményvezető, Tomory Lajos Múzeum

12./ Pedagógus szakmai kitüntetések adományozása KTZ-110 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

13./ A Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázatának elbírálása, az intézményvezető kinevezése KTZ-125 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Heilauf  Zsuzsanna Phd

14./ A kerületi sportegyesületek és iskolai diáksportkörök támogatására kiírt pályázatok elbírálása OKSINB-18/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

15./ A kerületi sportegyesületek támogatására kiírt rendkívüli Decathlon pályázat elbírálása OKSINB-19/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Vida Csaba, áruházigazgató – Decathlon Soroksár

16./ Egyebek

 

 

Az Idősügyi és Lakásügyi Bizottság 2023. május 22-én (hétfőn) 16:30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20230522_ILB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK_20230522_ILB_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20230522_ILB.pdf

Napirendi pontok:

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

4./ Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-102pdfKT-102.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

5./ Döntés a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési Megállapodás módosításáról KT-100pdfKT-100.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

6./ Döntés „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért” Közalapítványa 2022. évi beszámolójáról ILB-16pdfILB-16.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

7./ Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Tiszta Forrás Alapítvánnyal az „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek” megnevezésű pályázaton való részvétel érdekében KTZ-124 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívott: Márkus Gábor

8./ Döntés bérlakások lakásállományból történő kivonásáról ILB-20/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

9./ Döntés a szociális helyzet vagy krízishelyzet alapján bérbeadott lakások bérleti szerződéseinek hosszabbítására vonatkozó kérelmek ügyében ILB-21/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

10./ Döntés a költségelven bérbeadott lakások bérleti szerződéseinek hosszabbítására vonatkozó kérelmek ügyében ILB-14/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

11./ Döntés a VEKOP Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja projekt megvalósítása érdekében önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról ILB-18/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján) + kieg.1

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

12./ Döntés az  Egyesített Szociális Intézmény munkavállalója részére szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-12/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

13./ Döntés az Egyesített Bölcsődék munkavállalója részére szolgálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-13/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

14./ Döntés krízishelyzet alapján benyújtott kérelmek ügyében ILB-19/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

15./ Döntés lakásgazdálkodási célból történő bérbeadás ügyében ILB-15/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

16./ Döntés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás cseréje tárgyában ILB-17/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

H1./ Dötés a Sztehlo Gábor EvangélikusÓvoda, Általános Iskola és Gimnázium munkavállalója arészére szoglálati lakás bérbeadása tárgyában ILB-22/Z 

(zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

17./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2023. május 22-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20230522_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20230522_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20230522_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-112pdfKT-112.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Döntés a Szociális ügyekért felelős tanácsnok 2023. év második félévére vonatkozó munkaterve elfogadásáról KT-107pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

6./ Döntés eszköz beszerzéséről a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére KT-109pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

7./ Elvi döntés a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelybővítéséről KT-111pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Tóth Anna, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

8./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének elfogadása KT-121pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

9./ Döntés az Egyesített Bölcsődék 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervéről ESzB-9pdfESzB-9.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott:  Marton Attiláné Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

10./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzatának elfogadása ESzB-14pdfESzB-14.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Dr. Szebényi Attila ügyvezető, Simon Balázs gazdasági igazgató

11./ A Félúton Alapítvány 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása ESzB-10pdfESzB-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

12./ A Tiszta Forrás Alapítvány 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása ESzB-11pdfESzB-11.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla, a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

13./ Döntés az Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi beszámolójának elfogadásáról ESzB-15pdfESzB-15.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Bálint Ramóna – Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője

14./ Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról KTZ-92 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

15./ Hozzájárulás dr. Sáfrány Anikó Wilhelmina felnőtt háziorvos tovább foglalkoztatásához ESzB-12/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

16./ A Rózsa Gyógycentrum Bt.-vel fennálló megbízási szerződés megszűnésének megállapítása és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása ESzB-16/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Dr. Szebényi Attila ügyvezető

17./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-13/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

18./ Egyebek

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2023. április 24-én, hétfőn 8:30-kor kezdődő rendkívüli ülése

MeghívópdfMH20230424rk_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20230424rk_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20230424rk_ESzB.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásáról KT-67pdfKT-67.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Tóth Anna, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Marton Attiláné, EBI intézményvezetője

2./ Döntés önkormányzati nyári napközis tábor megszervezéséről KT-68pdfKT-68.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Tóth Anna intézményvezető, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ

3./ Egyebek