Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 22-i (kedd) 14.30 órakor kezdődő ülése

Írta:  2020.09.18.

Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 22-i (kedd) 14.30 órakor kezdődő ülése

 

 

Meghívó pdfMH20200922_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200922_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv JKV20200922_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-110

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-110.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) rendelet módosításáról Kt-109

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-109.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-115

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-115.pdf

 

 

4.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-113

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-113.pdf

pdfKT-113kieg1.pdf

 

 

5.) Budapest XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátása beruházási Alapokmányainak elfogadása Kt-105

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-105.pdf

 

 

6.) Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása Kt-118

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-118.pdf

 

 

7.) Döntés megállapodás megkötéséről csereerdősítés ügyében Kt-107

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-107.pdf

 

 

8.) Döntés pályázatokkal kapcsolatosan Kt-116

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-116.pdf

 

 

9.) Döntés LIFE pályázatokkal kapcsolatosan Kt-106

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfKT-106.pdf

 

 

10.) 1184 Budapest, Dolgozó út 12. szám alatti orvosi rendelő térítésmentes tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló döntés Kt-108

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-108.pdf

 

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b. ingatlan visszavásárlása ügyében Tul-12

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-12.pdf

 

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 157452 hrsz. ingatlan értékesítése tárgyában Tul-10

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-10.pdf

 

 

13.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 144958/5 hrsz.-ú ingatlan telekmegosztásához Tul-11

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-11.pdf

 

 

14.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről a Budapest XVIII. kerület, Zádor utca 3. szám előtti közterületen / HRSZ.: (140007/2) / parkolók építésére vonatkozóan Tul-13

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-13.pdf

 

 

15.) Budapest, XVIII. kerület Gyömrői út mentén fekvő 152656/3 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjának mérséklésére vonatkozó kérelem elbírálása Kt-117/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

16.) Meghívásos, egyszerűsített zártkörű pályázat kiírása az 1188 Budapest, Szélső utca 54-58. szám alatti, 141980 hrsz.-ú ingatlan területrészének hasznosításra Kt-124/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

17.) Tulajdonosi döntések a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatban Kt-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott:  dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                    Simon Balázs gazdasági igazgató

 

 

 

18.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest, Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-126/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

19.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés Kt-112/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

20.) Döntés közalapítvánnyal kapcsolatban Kt-120/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

21.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 152649/20 hrsz.-ú közhasználatra átadott területen elhelyezett kacsaetető által elfoglalt terület használatáról Tul-15/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

22.) Budapest XVIII. kerület Örs utca melletti (153081/9) hrsz.-ú közterület használata Tul-18/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

23.) Döntés tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelem elbírálásáról Tul-14/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

24.) Budapest XVIII. kerület 150322 helyrajzi számon nyilvántartott, 1181 Budapest, Baross u. 88. szám alatti ingatlan 2/8-ad tulajdoni hányadának kedvezményes értékesítésével kapcsolatos döntés Tul-16/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

25.) Budapest XVIII. kerület 159841/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, 1185 Budapest, Üllői út 686. fsz. 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítésével kapcsolatos döntés Tul-17/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

26.) Egyebek