Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2021. július 6-ai, (kedd, 13.00 órai) ülése

Írta:  2021.06.30.

MeghívópdfMH0706_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0706tffb_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0706tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 8/2008. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

KT-190pdfKT-190.pdf

 

2.) Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal az Önkormányzat vállalkozásfejlesztési pontjának kialakításával kapcsolatban

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-179pdfKT-179.pdf

 

3.) Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítésére kötött együttműködési megállapodás módosítása

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-185pdfKT-185.pdf

 

4.) Döntés „SOFI játszósziget” kialakítása tárgyában

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

KT-191pdfKT-191.pdf

 

5.) „Martinovics tér környezetrendezése” tárgyú Beruházási Alapokmány elfogadása

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-177pdfKT-177.pdf

 

6.) Döntés a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházás tárgyában megállapodás megkötéséről Budapest Főváros Önkormányzatával

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-200pdfKT-200.pdf

 

7.) A környezetvédelmi tanácsnok 2020. évi beszámolója

Előterjesztő: Kassai Dániel környezetvédelmi tanácsnok

KT-189pdfKT-189.pdf

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatával összefüggésben a partnerségi egyeztetés lefolytatásáról

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

TFFB-04pdfTF-04.pdf

 

9.) A „Bp18 Egyesített Óvoda homlokzati hőszigetelése” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

TFFB-05pdfTF-05.pdf

 

10) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a JCDecaux Hungary Zrt.-vel

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-194/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)     

 

11.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Publimont Kft.-vel

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-195/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)     

 

12.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz.-ú közterületen elhelyezkedő 86,0 m2 nagyságú épület alatti földterület közterület-használatáról

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

TFFB-01/Z    Zárt ülés! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Hengermű utca 4. szám előtti, 151853 helyrajzi számú, 65,0 m2 nagyságú közterület használatáról

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

TFFB-02/Z    Zárt ülés! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Balassa utca (155447/2) hrsz.-ú közterület használatáról

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

TFFB-03/Z    Zárt ülés! Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

 

15.) Döntés a kerületben található egylakásos lakóépületek energiahatékonyságának növelése céljából kiírt pályázat keretében támogatási összeg kifizetéséről

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

KT-186/Z       Zárt ülés! (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján)

 

16.) Tájékoztatás Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2020. évi környezetvédelmi állapotáról

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

KT-205pdfKT-205.pdf

 

17.) Tájékoztató a Zaj- és Környezetvédelmi Csoport Működéséről

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

KT-187pdfKT-187.pdf

 

18.) Egyebek