Befejezik az elkezdett beruházásokat a kerületben

Írta:  B.Z. 2020.03.03.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának képviselő-testülete február 27-i ülésén elfogadta a kerület 2020. évi költségvetését.Noha harmincnál is több határozati javaslat szerepelt a képviselő-testület napirendjén, a legfontosabb mégis Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2020. évi költségvetésének megtárgyalása volt. A költségvetést illetően a kerületet immár több mint száz napja irányító koalíció és ellenzéke között nem is annyira a főbb irányokat tekintve volt vita, mint inkább egyes részletek miatt.


Tervezés és mozgástér


Az ellenzék több kérdést is megfogalmazott a költségvetés tartalmáról, melyek között például Lévai István Zoltán arra kért választ, hogy a kerület vezetése számolt-e azzal a veszéllyel, hogy egy esetleges változás következtében kevesebb adó folyik be. Kőrös Péter a válaszában elmondta, hogy számoltak ezzel a kockázattal. Az alpolgármester hozzátette: a költségvetés tervezése során mindig kell mozgásteret hagyni az ilyen esetekre.

Testületiülés 02.27 Polg.mesterihiv KJ 16 05

Testületiülés 02.27 Polg.mesterihiv KJ 16 04

Testületiülés 02.27 Polg.mesterihiv KJ 16 07

Testületiülés 02.27 Polg.mesterihiv KJ 16 09


A költségvetéshez az ellenzék által benyújtott módosító javaslatokra Szaniszló Sándor polgármester reagált. Elmondta többek között, hogy ha a kormány hozzányúlna az önkormányzatokat megillető iparűzési adóhoz, az a kerületet is rendkívül hátrányosan érintené. Bíznak benne, hogy ez nem következik be, de ha valamiért mégis, akkor a költségvetés év közben is módosítható, mint ahogy ez a korábbi esztendőkben is gyakorlat volt.

 

Tájékoztatás a koronavírusról


A nemzetközi járványhelyzetre való tekintettel a képviselő-testületi ülést megelőzően Szaniszló Sándor polgármester felkérésére dr. Szebényi Attila tájékoztatta az ülésteremben lévőket, valamint a Webhiradó18 (Online18) jóvoltából az ülés fejleményeit interneten élőben követő kerületieket. Az oldalon az ülés utólag is megtekinthető (https://www.facebook.com/bp18tv/).
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója elmondta többek között, hogy a koronavírus attól rendkívüli, hogy nagyon agresszívan terjed. A halálesetek aránya egy-két százalék, s elsősorban a krónikus betegségben szenvedő idős betegeket érinti. A szövődményei és a bekövetkező halálesetek száma nem egészen feleannyi, mint a megszokott influenzavírusok esetében.

 


A dajkák illetményének emelésével – Galgóczy Zoltán módosító javaslatával –kapcsolatban a polgármester úgy vélte: a dajkák a közelmúltban részesültek béremelésben, amely ugyan nem elégséges, de most az óvodapedagógusok bérét kell kiegészíteni, mert róluk nem gondoskodott a kormányzat, miközben a kerületben nagyjából ötven óvodapedagógus hiányzik. Dámsa József mintegy 3 millió forint értékű sövénytelepítést célzó módosító indítványáról azt mondta Szaniszló Sándor, hogy az a Városgazda Zrt.-vel együtt megvalósítható, amennyiben indokolt, és állja a versenyt a többi beruházási igénnyel.


Kerületi beruházások


A költségvetés vitájában szó volt a befejezésre váró kerületi beruházásokról is, valamint a régóta fennálló csapadékvíz-elvezetési problémákról – ez utóbbi téma a testületi ülést követő közmeghallgatáson is élesen merült fel. Kőrös Péter elmondta, hogy a Városgazda Zrt. a kerületi csapadékvíz-elvezetésről az elmúlt néhány hónapban nagyon részletes felmérést készített. Az alpolgármester kiemelte, hogy a helyzet súlyossága miatt a kerület költségvetése a korábbiakhoz képest jóval nagyobb összeget tartalmaz a probléma kezelésére.
A XVIII. kerület 2020. évi költségvetését a képviselő-testület végül 13 igen szavazattal, 8 tartózkodással szavazta meg.


Program és átszervezés


Döntött a testület olyan kérdésekben is, mint a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatása; a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint a szociális ellátások igénybevétele és térítési díjai. Tárgyaltak még a képviselők többek között a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a kerületi állatvédelmi járőrszolgálat kialakításáról, pályázatokról, az általános iskolák felvételi körzethatárairól, az egyházi köznevelési intézmények támogatásáról és a 2019–2023. évi települési környezetvédelmi programról.
Az egyik legnagyobb vitát a Pestszentimrei Közösségi Háznak a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményeibe történő beolvadása című napirendi pont váltotta ki. A városházi ellenzéki pártok nem támogatták ezt a javaslatot, míg a kerületet irányító koalíció képviselői kitartottak a szervezeti módosítás mellett, így a hosszú vitát követően ezt a határozati javaslatot is 13 igen és 8 ellenszavazattal fogadta el a testület.