Adyra emlékeztek

Írta:  Péntek László 2019.02.12.

 Körösfő testvértelepülésünk küldöttsége is részt vett az érmindszenti ünnepségen.


„ S akik még vagytok, őrzőn, árván,
Őrzők: vigyázzatok a strázsán.”

 

Nagykárolytól alig húsz kilométerre, a Szatmár megyéhez tartozó Érmindszenten (ma Adyfalva ) 1877. november 22-én született Ady Endre.A falu 124 lakosa közül ma 84-en vallják magukat magyar nemzetiségűnek. Halálának századik évfordulóján január 27-én a helyiek mellett szilágyságiak, kalotaszegiek is részt vettek azon az emlékünnepségen, melyet a helyi református templomban tartottak. Kalotaszegen hűen őrzik a költő emlékét, mely régióhoz Adyt rokoni szálak fűzték, aki mindig nagy szeretettel kereste fel nyárszói (Körösfő község), kalotaszentkirályi, bánffyhunyadi rokonait, barátait. Történt ugyanis, hogy a szilágylompérti Ady Dániel, Ady Endre nagyapja a nyárszói református lelkipásztor Viski Dániel egyik lányát, Juliannát ( Lillát) vette feleségül. Ady ugyancsak Kalotaszegről választott feleséget, a csucsai Boncza Bertát ( Csinszkát), akivel több mint két évet élt a Boncza-kastélyban.

ady1

ady2

ady3

ady4

ady5


Az emlékünnepséget az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) Zilah és Vidéke Fiókszervezete, a Kalotaszegi Református Esperesi Hivatal, az Érmindszenti Református Egyházközség, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Szilágy Megyei Szervezete szervezte. Dr. Bajusz István, az EME Zilah és Vidéke Fiókszervezetének elnöke köszöntőjében azt mondta, február 27-én mindenhol, ahol magyarok élnek, a világ magyarsága Adyra emlékezik, s amíg magyarok élnek, Ady is élni fog. Igét Vincze Minya István lelkipásztor a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese hirdetett, aki prédikációját Ady szavaival kezdte :
– „Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok !” – Majd így folytatta: – Én is hinni akarok abban, hogy lesz jövendőnk, hogy ennek a népnek, ennek a sokat szenvedett nemzetnek lesz megmaradása !
Ezt követően Gál Sándor helyi lelkipásztor köszöntője következett. Gál Sándor megjegyezte, Ady tényleg találkozott az Úrral, erre utal Köszönöm, köszönöm, köszönöm című verse is, mely belső békére, megnyugvásra utal. A körösfői származású Kovács Kuruc János történelemtanár, az ünnepség fő szervezője, az EME Zilah és Vidéke Fiókszervezetének alelnöke át adta a kalotaszegiek és szilágyságiak közös ajándékát, egy úrasztali terítőt és kancsót az érmindszenti templom számára mondván :

Kalotaszentkirály

Csucsa

Érmindszentady5

ady6


– Adynak a szelleme száz év után is képes a szilágyságiakat, kalotaszegieket, érmindszentieket összegyűjteni és tettekre sarkalni.
László László történelem tanár vetítéssel egybekötött előadást tartott a költő életéről születésétől egészen a halálláig , bemutatva olyan értékes dokumentumokat Ady életéről, melyet csak nagyon kevesek ismernek, valamint azt ahogyan őrzi és él Ady emléke a nép között. Az ünnepség színvonalát emelte a kolozsvári színművész Marosán Csaba Ady-versekből összeállított nagyszerű előadása, valamint a Gáspár Attila, Szalai Attila és Szalai Kata által citerán kísért egyházi énekek hangulata. Istentisztelet után a résztvevők koszorút helyeztek el a templom falán lévő emléktáblánál, valamint a szülőház udvarán lévő szobornál.
Koszorúzók : Az EME Zilah és Vidéke Fiókszervezete nevében Dr. Bajusz István elnök, valamint Kovács Kuruc János alelnök, az RMDSZ Szilágy Megyei szervezetének képviseletében Seres Dénes elnök, parlamenti képviselő, Szilágyi Róbert a Szilágy Megyei Tanács alelnöke, Végh Sándor alprefektus, Szoboszlai Attila a Megyei Küldöttek Tanácsának ( MKT) elnöke, valamint Simonfi Mária irodavezető. Kecskés Tibor vezetőkonzul a Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa részéről, a Szatmárnémeti Szent István Kör részéről Toroczkai Sándor történelemtanár és Szőcs Péter múzeum igazgató, a Kalotaszegi Esperesség részéről Vincze Minya István esperes és Ady-Bernát Melinda titkár,a Körösfői Önkormányzat részéről Bódis László polgármester, a Körösfői Rákóczi Kultúregylet részéről Péntek László elnök és Antal János elnökségi tag, a Kalotaszentkirályi Önkormányzat részéről Póka György András és Vincze Kecskés István, a Szilágynagyfalui Bánffy György Társaság részéről Torkos Pál és Piroska, az Érmindszenti Református Egyházközség nevében pedig Gál Sándor lelkipásztor és Szilágyi Enikő gondnok helyezték el az emlékezés koszorúit! Minden jelenlévő EMLÉKLAPOT kapott, hogy továbbra is „vigyázzanak a strázsán!”