Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

követeléskezelési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1184 Budapest XVIII., Üllői út 400.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kintlévőségeinek behajtása, kapcsolattartás végrehajtókkal, közjegyzőkkel, fizetési meghagyásos eljárások indítása, kintlévőséggel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, és ezekhez kapcsolódó feladatok. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kintlévőségeivel kapcsolatos előterjesztések előkészítése. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal képviselete peres és nem peres eljárásokban, meghatározott ügyekben.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint az illetménykiegészítést megállapító 29/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. pontjának megfelelő végzettség,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,

• végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata (SPECIÁLIS fajta) köztisztviselők részére,

• motivációs levél

• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• jogász jelentkező esetén: jogi szakvizsga és/vagy szakjogászi végzettség

• közigazgatásban szerzett gyakorlat, közigazgatási szakvizsga

• önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 2.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kóródi-Juhász Zsolt főosztályvezető nyújt, a (06-1) 296-1401 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Humánpolitikai Osztály részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 18.

Kivitelezés

ápr. 24, 2024

 

2021 december közepéig mindhárom épületrésznél (A-B-C lph.) megtörtént a munkaterület átadása, de a közműveket a szolgáltatók (EON és Gázművek) csak 2022 januárjában kötötték ki, ami akadályozta a munkavégzés érdemi megindítását. A  bontási  munkák  során  kiderült,  hogy  az  épületek  nagy  részén  a  födémszerkezetek eltérőek a terveken feltüntetettektől, ezért módosítani kellett a terveket, valamint a további egyéb akadályozó tényezők (Orosz-Ukrán háború) szintén jelentős akadályoztatást jelentett a kivitelezés előre haladásában. Az eltérő műszaki tartalommal együtt jelentkező többszörös áremelkedések is folyamatosan késleltetik a kivitelezést. Ezzel együtt is, 2022 szeptemberéig a C épület szerkezet átalakításai, és gépészeti alapszerelései megtörténtek és elkészült a tetőszerkezet felújítása, az ablakcserék, valamint a homlokzat-felújítás nagy része is. Az A és B épületnél is megtörténtek az ablakcserék és előre haladott állapotban vannak a szerkezet átalakítások, és folyamatban van a tetőszerkezet felújítása. A beruházás 25%-os készültségi szinten áll.

 

A III. ütem

ápr. 24, 2024

 

A 15 vállalkozói szerződésből 9 tevékenység lezárult, így a III. ütem is sikeresen lezárult.

 • Nyúlcipő Alapítvány – külső segítő szakemberek jelenléte – az óvodás és kisiskolás korosztály fejlesztését segítette mozgáskoordináció fejlesztésével, logopédiai segítség nyújtásával, valamint mentálhigiénés beszélgetésekkel.
 • Hamar János egyéni vállalkozó addiktológiai konzultáns – „kiegyensúlyozott élet függőségek nélkül” programelemével a területen élő minden korosztályt érintő függőségekkel kapcsolatos témában dolgozott. Prevenciós előadásokkal segítette a óvodapedagógusok, segítő szakemberek munkáját, valamint az Eötvös Iskolában a felső tagozatos gyermekek körében az internet és az online világ veszélyeire hívta fel a figyelmet interaktív foglalkozásaival. A tapasztalat az volt, hogy mind a pedagógusok, mint pedig a gyermekek részéről nagyon nagy szükség lenne az iskolában továbbra is ilyen kötetlen, nyitott tájékoztató beszélgetésekre. Közvetlen segítő beszélgetésekkel, kapcsolatfelvétellel az érintett lakosoknak, vagy hozzátartozóinak mutatott kiutat függőségeikből.
 • ATMA-SARANAM Bt. – gyermeklélektan, gyermekpszichodráma – az óvodás és kisiskolás gyermekek körében végezte munkáját, segítette lelki fejlődésüket, lehetőséget biztosított a gyermekek lelkében dúló viharok kijátszásának, felszínre hozásának. A 3 alkalommal megtartott nyári táborok nagyon népszerűek voltak a jelentkezők, érdeklődők körében.
 • Vecsési Ipartestület –tanfolyamok – elsősorban az akcióterület lakosainak nyújtott lehetőséget szakmai végzettség megszerzéséhez, mely során több, mint 100 fő (107 fő) kapott szakmai OKJ-s végzettséget, akik közül sokan munkára találtak ezzel a lehetőséggel. Az elvégzett OKJ-s szakmák a következők voltak: Emelőgépkezelő, Földmunka-rakodó és szállítógépkezelő, Targoncavezető, Személy- és vagyonőr, Óvodai dajka, Élelmiszer- vegyi áru eladó

kep1

 • Lila Cápa Bt. – napi gyermektáborok, közösségfejlesztő kirándulások, pályaorientációs kirándulások – óvodás, kisiskolás és általános iskola pályaválasztás előtt álló diákjainak adott lehetőséget és segítséget. Kézműves foglalkozások, készségfejlesztő tevékenységeket, egészséges életmód népszerűsítő programok és kirándulások szervezését, lebonyolítását végezte.
 • Közép Magyarországi Ipartestület – interkulturális elfogadást segítő programok – elsősorban az akcióterület lakosainak szervezte „állásbörze” napjait, mely során az érdeklődők találkozhattak a jelenlévő cégek szakembereivel és megismerhették állásajánlataikat. Az esemény 3 alkalommal kerület megrendezésre, mely alkalmakkor többen munkára találtak, vagy várták a 2. körös állásinterjú megvalósulását.
 • ClubNetCet Egyesület – óvodai nemzetiségi napok – a Szivárvány Óvodában végzi tevékenységét évi 1-1 alkalommal az óvodavezetőkkel egyeztetett témában közös egész napos színes eseményekkel teli rendezvénnyel. A II. ütem megvalósítása megtörtént, 2022-ben a III. ütem lezárása is megvalósult.

kep2

 • Eötvös Iskoláért Alapítvány – gyermektáborok szervezése – Az Eötvös Iskolában végzi tevékenységét elsősorban az iskolába járó akcióterületen élő családok gyermekei részére segít a táborokban történő részvétel megteremtésében. Az I. ütem teljesítése megtörtént, a II és III. ütem összevonása vált szükségessé a járvány időszak elhúzódása miatt, mely 2022-ben megvalósult.
 • Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató – egámára szervez összesen 10 alkalommal lakossági szűrőnapot, mely elsődleges célja a prevenció, valamint a lakosság figyelmének felhívása az egészség megőrzésére. 2022. július 31-ig mind a 10 alkalom megvalósult, így tevékenysége lezárult.

kep3

 • WW55 System – konfliktuskezelés, kommunikáció – az akcióterület lakosságának szervez kompetenciafejlesztő szakmai előadásokat, melyek elősegítik az esetlegesen felmerülő konfliktushelyzetek megoldását. A programban az elsőadások kivitelezéséhez szükséges szakmai háttéranyag elkészítése is folyamatos. Tevékenységét legkésőbb 2023. március 31-ig befejezi.

A Megvalósíthatósági Tanulmányban, illetve a vállalkozókkal történt szerződések szerint 6 vállalkozás még 2022-ben folytatja tevékenységét.

 • Városrehabilitáció18. Nonprofit Zrt. Erdőgondnokság – szabadtéri családi napok – elsősorban az akcióterület lakosainak szervezi programjait családi napok keretében, ahol az elsődleges cél a családok közötti kohézió erősítése, a felelős természetjárás, a felelős állattartás, a környezet megóvása területén az érzékenyítés, tájékoztatás végzése. Sokszínű programokkal nyújtanak játékos formában ismeretátadást, kikapcsolódást. Eddig 9 családi nap került megrendezésre. A területileg illetékes Eötvös Iskolában pedig „ÖKO nap” szervezésével szintén a tudatos környezetvédelem, egészséges életmód kerül előtérbe, melyet már 4 alkalommal szerveztek. A 10. családi nap 2022. május 21-én került megrendezésre. A záró rendezvény 2022. szeptemberében várható, mely után ez a tevékenység is lezárul.
 • SZAC Egyesület – óvodai mozgáskoordinációs foglalkozások – az óvodás korosztály körében a területileg illetékes 2 óvodában végzi munkáját. (Szivárvány, Zenevár) 3 ütem lezárása történ eddig, jelenleg zajlik a 4. ütem lebonyolítása a gyermekek és a szülők örömére, mely 2022. június 1-vel lezárul. Az 5. ütem várhatóan 2023. decemberben zárul, mely a programelem végét jelenti.
 • Termés Stúdió – közösségi kertépítés – az akcióterületen mintakertek készítését tervezi és a lakosokkal közösen valósítja meg, I. ütem már lezárult, a II. ütem lebonyolítása szintén lezárult, a vállalkozó kérésére a járványhelyzet okozta nehézségek miatt 2022. május 31-i zárással, a III. ütem teljesítési határideje 2023. március 31.
 • Szeretve Tanulni Egyesület – óvodai nemzetiségi napok – a Zenevár Óvodában végzi tevékenységét évi 1-1 alkalommal szintén az óvodavezetővel egyeztetett témában. A II. ütem megvalósítása megtörtént, 2022-ben a III. ütem lezárása is megvalósul, jelenleg az óvodavezető kérésére a görög nemzetiségi nap várhatóan 2022. szeptember hónapban kerül lebonyolításra, mely után a tevékenységcsomag lezárul.
 • Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület – a szubjektív biztonságérzet erősítése – elsősorban az akcióterület lakosságának ajánl segítséget lakossági bejárásokkal, melyet a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozóival együtt végeznek, tájékoztató előadásokkal, melyet a Katasztrófavédelemmel közösen tartanak, valamint családi nap programmal, melyen lehetősége van a lakosságnak személyes találkozásban, a programban résztvevő szakemberekkel, valamint betekintést nyerhetnek munkájukban, használt felszereléseikbe pl. tűzoltó autó.

Az I. és II. ütem megvalósítása megtörtént, a III. ütem 2022-ban került lezárásra, a programok szervezés alatt vannak, az első családi nap 2022. májusban kerül megszervezésre. A tevékenységcsomag 2022. decemberében lezárul.

 • Városgazda 18. Zrt. –i, informatikai képzések, álláskeresési technikák – elsősorban az akcióterület lakosai számára nyújt lehetőséget nyelvi képzések, informatikai képzések, valamint az álláskereséshez segítséget nyújtó technikák bemutatásával. Az I. és II. ütem lezárása megtörtént, a III. ütem lebonyolítása folyamatban van, jelenleg az angol nyelvtanfolyam zajlik, majd folytatódik, 2022-ben lezárásra kerül a teljes projekt.

kep4

Konzorciumi tagok is végzik vállalt feladataikat:

 • Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata – konzorcium vezető – fent felsorolt tevékenységekkel végzi feladatát.
 • Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ – konzorciumi tag – szakmai programjának megvalósítását 2022-ben kezdi meg, jelenleg a tanfolyamok szervezése zajlik. A táboroztatás és a 19 alkalmas családi programok megvalósultak.
 • Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény – konzorciumi tag – szakmai programja a nyugdíjas korosztálynak szól, melyet folyamatosan valósítanak meg, amit a 2020-21. évben a vírushelyzet lelassított, időnként a teljes lezárások miatt leállított. 2022-ben a megvalósítás folytatódik, több belső program már lebonyolításra került, szervezik a kirándulásokat, folytatódik a megvalósítás.
 • Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány – konzorciumi tag – elsősorban az akcióterületen élő lakosságot segítő szociális munkások foglalkoztatásában, munkájuk koordinálásában veszi ki feladatát. A projekt indulása óta folyamatosan végzik tevékenységüket a területen a szociális munkások, jelenlétük a projekt vége után még fél évig szükséges a területen. Az új, átcsoportosított programelemük a „Mentorálás, konfliktuskezelés” elem megvalósítása elkezdődött, folyamatosan zajlik a megvalósítás.
 • Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség – konzorciumi tag – elsősorban az akcióterület lakossága számara végzi a 8. általános iskolai képzést és segíti hozzá a jelentkezőket az alapvégzettség megszerzéséhez.

2022-ben  is  több  felnőtt  „diák”  fejezte  be  sikeresen  általános  iskolai tanulmányait. Az általános iskolás korosztály számára pedig tehetséggondozást végez. 2022-ben a 3. tanév oktatása is lezajlott, tevékenységük ezzel lezárult.

 • Agora Lokálpatrióta Egyesület – konzorciumi tag – az akcióterületen lévő krízistömbben történő mintakert kialakításában és a lakosság részére történő megtanításában ad segítséget, tevékenységük szorosan kapcsolódik az infrastrukturális tevékenység üteméhez.
 • Millennium Intézet Alapítvány – konzorciumi tag – az akcióterületen dolgozó szociális munkásoknak és segítő szakembereknek tart szupervíziós támogatást, valamint a krízistömbből kiköltözők részére készíti el a mobilizációs tervet. Tevékenységük kapcsolódik az infrastrukturális beavatkozás üteméhez.
 • Szintemelő Alapítvány – konzorciumi tag – az általános iskolás korosztály számára nyújt lehetőséget fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások, tanulást segítő foglalkozások biztosításával. Tevékenységük folyamatos a projekt indulása óta, melyet 2023-ban lezárnak.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében pályázatot hirdet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Ösztöndíjpályázat) 2023. évi fordulójára.

Az Ösztöndíjpályázat „A” típusú pályázatára azok a XVIII. kerület közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve.

Az Ösztöndíjpályázat „B” típusú pályázatára azok a XVIII. kerület közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:

a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév és a 2025/2026. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2023/2024. tanév első féléve.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociálpolitikai Osztály kihelyezett ügyfélszolgálatán, (a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálata épületében) az 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatt, kizárólag a következő ügyfélfogadási időben lehet benyújtani:

Hétfő: 13.30-18.00 óráig,

Szerda: 8.00-16.00 óráig,

Péntek: 8.00-12.00 óráig.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a 296-1300*1326-os melléken, a +3630/646-5374-es telefonszámon, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elérhetőségeken kérhető. 

A pályázat EPER-Bursa rendszerben való rögzítésének és az önkormányzathoz történő beadásának határideje: 2022. november 3.

A beérkezett pályázatok elbírálása és az EPER-Bursa rendszerben a bírálati döntés rögzítése 2022. december 6-ig történik meg.

A pályázati kiírás megtekinthető az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint elérhető az alábbi linkeken:

 

„A” típusú pályázat: docxLetöltés

„B” típusú pályázat: docxLetöltés

Mit tegyek, ha olyan levelet kaptam, amin nem az én címem szerepel?

Amennyiben az adatszolgáltatók számára olyan borítékot kézbesítettek, amely nem az ő címüket tartalmazza (pl. a postaládába egy másik házszámra mutató boríték került kézbesítésre), akkor is felhasználható a levélben lévő belépési kód. Az önkitöltésnél a lakáskérdőív részeként a címpontosítás során ki tudja javítani az adatszolgáltató a címet, így a kapott kód felhasználható nem pontos címzés esetén is. Az adott kódon csak a települést (ez esetben a kerületet) nem fogja tudni javítani a kitöltő, a cím többi elemét igen.

Mit tegyek, ha nem kaptam levelet?

Amennyiben valamely adatszolgáltató egyáltalán nem kapott felkérő levelet, akkor belépési kód igényelhető. Az igénylés elérhető a népszámlálási honlap Tudnivalók menüpontjában, mind az „Amit a kitöltésről tudni kell” rész 5. pontjából (https://nepszamlalas2022.hu/amit-a-kerdoiv-kitolteserol-tudni-kell), mind a „Gyakran ismételt kérdések” részből (https://nepszamlalas2022.hu/leggyakoribb-kerdesek).

Idén november 8-23. között kerül sor a XVIII. kerületben a 2022. évi lakossági lomtalanításra.

Aktuális hírek

A III. ütem

A III. ütem

2022.08.23. 424

Kivitelezés

Kivitelezés

2022.07.26. 382

Kérdések, válaszok

Kérdések, válaszok

2022.02.08. 808

2022 kezdete

2022 kezdete

2022.01.06. 745

2021 nyara

2021 nyara

2021.06.15. 739

Így indult 2021

Így indult 2021

2021.01.04. 611

A COVID közbeszól

A COVID közbeszól

2020.12.18. 609

2020. Ősz

2020. Ősz

2020.09.10. 571

Kiegyensúlyozott élet

Kiegyensúlyozott élet

2020.06.07. 539

Tervek

Tervek

2020.01.03. 550

2019. Ősz

2019. Ősz

2019.09.10. 560

Családi nap

Családi nap

2019.06.05. 554