Felhívás bírósági ülnökök 2023. évi választásáról

Írta:  2023.04.05. 

A köztársasági elnök 39/2023. (III. 6.) KE határozatával – az Alaptörvény 27. cikk (2) bekezdésére is figyelemmel – kitűzte a bírósági ülnökök elkövetkezendő négy évre történő megválasztásának időpontját.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete és a XVIII. kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei 2023. április 30-áig mindösszesen 4 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt választanak a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságra (a továbbiakban: Bíróság).

Az ülnökök megválasztására jelölést tehet:

 1. aktív vagy nyugdíjas pedagógus ülnök esetében: a Bíróság illetékességi területén működő alap- vagy középfokú oktatási intézmény tantestülete
 2. pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy esetében: egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint jelenlegi vagy volt foglalkoztatójuk, munkáltatójuk.

A fenti feltételeknek megfelelő ülnöknek jelölhető, aki:

 • életévét betöltött magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképes és nem áll gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
 • ülnökké jelölését elfogadja,
 • nem tagja pártnak, politikai tevékenységet nem folytathat,
 • nem polgármester, országgyűlési vagy önkormányzati képviselő.

Az írásban benyújtandó jelöléshez csatolni kell:

 • a jelölt elfogadó nyilatkozatát,
 • a jelölt nevére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
 • fent megjelölt szakképesítését igazoló bizonyítványát,
 • fent megjelölt munkakörét vagy volt munkakörét igazoló munkáltatói igazolást.

A jelölésre jogosult szervezetek 2023. április 20. napján 16,00 óráig Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (Baross utca 7.; Nemes utca 16.) vagy Jogi Főosztályán (Batthyány utca 59. fszt. 11.) adhatják le jelöléseiket, vagy küldhetik el postán a 1184 Budapest, Üllői út 400. címre úgy, hogy ezen időpontig a jelölésük megérkezzen.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok, az ülnökválasztásról és az ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló részletes tájékoztatók a www.bp18.hu honlapon érhetőek el.

Kérem, éljenek a jelölés lehetőségével.

Szaniszló Sándor s.k.
polgármester

 

pdfBírósági ülnökök választása 2023 részletes tájékoztató

pdfBírósági ülnök jogai és kötelezettségei

docÜlnökké jelölés.doc

docElfogadó nyilatkozat.doc