Képviselő-testület 2015. december 15-i ülése

Írta:  2015.12.04.

Képviselő-testület 2015. december 15-i ülése

MeghívópdfLetöltés

Határozat-kivonat pdfLetöltés

JegyzőkönyvpdfLetöltés

Zárt jegyzőkönyv 

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról

284. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

284kieg1pdfLetöltés

284kieg2pdfLetöltés

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

285. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

285kieg1pdfLetöltés

 

3. Rendeletalkotás a településképi bejelentési eljárásról szóló 72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

256. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról szóló 47/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

257. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Kovács Beáta, Ferik Tünde tervezők (Völgyzugoly Műhely Kft), Városy Péter, BFVT Kft. képviselője

 

257kieg1pdfLetöltés

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

272. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

272kieg1pdfLetöltés

272kieg2pdfLetöltés

 

6. Rendeletalkotás a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

283. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

7. Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

270. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. Alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről

275. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás divízióvezető

 

275kieg1pdfLetöltés

275kieg2pdfLetöltés

 

9. Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződéshez kapcsolódó támogatási szerződés módosítása

276. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

276kieg1pdfLetöltés

276kieg2KpdfLetöltés

 

10. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása (túlszolgálat, állampolgári kapcsolattartás, térfigyelő szolgálat üzemeltetése) 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig

253. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kékesi András kapitányságvezető - BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

253kieg1pdfLetöltés

 

11. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztása

273. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Maitz László ügyvezető igazgató, dr. Szebényi Attila orvos igazgató

 

12. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális

Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

266. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Séllei Zoltán, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

13. Szociális és gyermekjóléti intézmények Szakmai Programjának elfogadása

258. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása

268. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Maitz László ügyvezető igazgató

 

15. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa új létesítő okiratának elfogadása

263. pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16. A Budapest XVIII. kerület Baross utca 40-42. szám alatti (150447 hrsz.-ú) társasház közös költség ügye

255. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17. Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út 521 sz. alatti, 149914 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról

274. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. Haszonkölcsön szerződés kötése az 1181 Budapest XVIII. kerület Baross utca 2. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan

281. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

281kieg1pdfLetöltés

281kieg2pdfLetöltés

281kieg3pdfKt-281kieg3.pdf

 

19. Az Önkormányzat és a Budapest Bank Zrt. között a Budapest, XVIII. kerület 155150 hrsz.-ú, Teleki utca 4. szám alatti ingatlan 18 m2 nagyságú részének használatára kötött Földhasználati szerződés felmondása

282. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. A Képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve

278. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

21. A Kiemelt Sportágfejlesztési Program kerékpáros pályaépítési programjához kapcsolódó költségvetési terv

277. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

 

22. A Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület támogatási szerződés megkötése

260. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület képviselője

 

23. MALÉV SC új támogatási szerződés

280. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Domokos Ádám, Kovács Mihály, Banyár László

 

24. Sportrendezvényterv 2016.

279. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Domokos Ádám, Kovács Mihály, Banyár László vezérigazgató

 

25. A 2016. évi helyi kitüntetések adományozása

264/Z rendkívüli eljárással! Zárt ülés!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

26. A Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda óvodavezetői pályázat elbírálása

271/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Egyed Gabriella, Pajor Attiláné pályázók

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

27.Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segély határozatok elbírálása

254/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

28. Döntés háromoldalú megállapodás módosításáról

262/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

29. Döntés peren kívüli egyezség megkötéséről

265/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

30. Követelésről lemondás (Bérlakás használati díj)

259/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

31. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

261. rendkívüli eljárással!pdfLetöltés

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

32. Interpellációk

 

- Int-01: Téli szünet a gondozási központokbanpdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Dömötör István alpolgármesterhez)

 

Int01válaszpdfLetöltés

 

- Int-02: Megkésett fizetések a kerület iskoláibanpdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)

Int02válaszpdfLetöltés

- Int-03: Tudjuk-e már kik állnak a Sourcing Hungary Kft. mögött?pdfLetöltés
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 Int03válaszpdfLetöltés

 

33. Kérdések

- Kerd01: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemeléséről

290.pdfLetöltés

Előterjesztő: Makai Tibor képviselő

 

- Kerd02: Kádár Tibor Tulajdonosi Bizottság elnöke részére a 275-276.számú előterjesztéssel kapcsolatos kérdés
292. pdfKerd02-292.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

- Kerd03: Kassai Dániel PEB elnöke részére a 275-276. számú előterjesztéssel kapcsolatos kérdés
293. pdfKerd03-293.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

34,    34.Tájékoztatók, bejelentések

- Taj01: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

269. pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj02: Tájékoztató alapítványok által szervezett 2015. évi életmód táborokról

267.pdfLetöltés

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

- Taj03: Együttműködési megállapodás a Tízpróba Magyarország Kft-vel

291.pdfLetöltés

 Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Sürgősségi előterjesztések:

 S1. Határozati javaslat, a harmadik országbeli migránsok közmunka programban való foglalkoztatásáról, ideiglenes, vagy állandó ellátásáról, illetve befogadásáról
286.pdfLetöltés
Előterjesztő: Makai Tibor

 

 S2. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő távhő szolgáltatási díj tartozások rendezésére vonatkozóan
287/Z     Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármesterhez

 

S3. Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület részére helyiség térítésmentes biztosításával kapcsolatos döntés
288.pdfLetöltés
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

S4. Döntés „H2020 Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings through Public Private Partnership” felhívású PREFISO projektben és a „H2020 Smart Cities and Communities” Lighthouse projektben való részvételről mint Projekt Partner
289.pdfLetöltés
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

Bizottsági határozatgyûjtemény

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!