Az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság 2022. március 10-én (csütörtökön) 8.30 órakor kezdődő rendkívüli együttes (TÜK) ülése

Írta:  2022.03.08.

Az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság 2022. március 10-én (csütörtökön) 8.30 órakor kezdődő rendkívüli együttes (TÜK) ülése

MeghívópdfMH20220310rk_OKSINB_TÜK.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20220310rk_OKSINB_TÜK.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20220310rk_OKSINB_TÜK.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető 2022. évi pénzügyi támogatásáról OKSINB-6pdfOKSINB-6.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

2./ Egyebek