Hírek (20)

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. szervezésében megtartott nyelvi tanfolyamok nagy érdeklődésre tettek szert, a kezdők folytatták tanulmányaikat a haladó tanfolyamokon is.

A VEKOP-6.2.1. „Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja” pályázat befejezésének határidejét, illetve a határidő módosítás lehetőségét. 2020. első félévében a pandémiás helyzetre tekintettel meghosszabbították.

A „Szabadtéri tematikus természetismereti családi nap” programcsomag megvalósítását a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. Erdőgondnoksága végzi. A programcsomag célja a területen élő lakosság integrációjának elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltése, a családok kohéziójának elősegítése, a természet védelmére való figyelem felhívása. Az negyedik „Erdő, fák, növények, állatok családi nap” 2020. június 20-án kerül megrendezésre a XVIII. ker. Péterhalmi-erdő – Sas u-i játszótér helyszínen.

A „Munkaerőpiaci integrációt elősegítő akkreditált felnőttképzések megvalósítása” programsorozat megvalósítója a Vecsési Ipartestület, melynek feladata rendszeres, kiscsoportos OKJ-s tanfolyamok szervezése az akcióterületen élő lakosság számára. Ennek keretében a 2020. évben három OKJ-s képzést biztosítottak az érdeklődők számára, melyről a lakosság tájékoztatást kap.

A Vecsési Ipartestület szervezésében OKJ-s képzés kerül elindításra „Építő- és anyagmozgató gép kezelői, földmunka-rakodó és szállítógépkezelő” képesítés megszerzésére 2019. május 15-én. A tanfolyam 60 órás, a sikeres vizsga után államilag elismert OKJ-s bizonyítványt szereznek.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. nyelvi kompetenciafejlesztést támogató tanfolyamot indít haladó angol nyelvből 2020. január 21-én kiscsoportos formában.

Tervek

2020.01.03.

 1. március közepén megjelent a nyílt közbeszerzési eljárás Ajánlati/részvételi felhívás hirdetménye az EKR-ben, melyre a jelentkezési határidő 2019. április 15. volt.

Egészen 2019. augusztus 15-ig a kiegészítő tájékoztatás kérdések és válaszok időszaka volt (3 körben), melynek során javításra, kiegészítésre kerültek a tervek és költségvetés kiírás, ezzel együtt többször módosításra került a beadási határidő, majd 2019. augusztus 15-én a végleges ajánlatok bontásával megindult az ajánlatok vizsgálata.

 1. október végén született döntés az ajánlatokról. A 6 részajánlati körre 4 ajánlattevő tett ajánlatot. Az ajánlatok értékelése, majd több körös hiánypótlás után megállapítást nyert, hogy a teljes kiírásból 2 részre érkezett érvényes ajánlat, 3 részajánlati körben kapott ajánlatok érvénytelenek voltak, 1 részajánlati körre vonatkozóan pedig nem nyútottak be ajánlatot. Mivel érvényes ajánlat csupán a két épületbontás ajánlattételi részre érkezett és a projekt kiemelt jelentőségű részeire az érvénytelenség miatt új eljárást kell kiírni, a bontási munkákra pedig új eljárással együtt is elegendő idő áll rendelkezésre, így a döntéshozó a teljes eljárást eredménytelennek nyilvánította.

Az eljárás tapasztalatai és a Fáy utca 2 részajánlati körre kapott (a rendelkezésre álló fedezet / becsült érték – tervzői költségbecslés alapján - kétszeresét is meghaladó) igen magas ajánlat miatt megindult a a projekt (közbeszerzés) önálló részekre bontási lehetőségének vizsgálata, valamint a piaci ár felmérésére, frissítésére vonatkozó adatok beszerzése.

2019. Ősz

2019.09.10.

A Szivárvány Óvodában megrendezésre kerülő nemzetiségi nap jókedvel telt, a gyerekek jól érezték magukat.

Második rendezvénye a BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságnak 2019.09.30-án kerül megrendezésre a Rózsa Művelődési Házban „Bűnmegelőzésről játékosan” címmel.

A célközönség itt az idős, nyugdíjas korosztály, akiket magával ragadott a játékosság a programok során. Négy versenyszámban mérettettik meg magukat: szimulációs motorvezetés, szimulációs autóvezetés, interaktív bűnmegelőzési tudáspróba, valamint részeg- és drogos szemüvegben akadálypálya.

A Polgárőrség további programjában a lakossággal veszi fel a személyes kapcsolatot, majd előadások keretében Katasztrófavédelmi tájékoztatást tart. Ennek megfelelően 2 lakossági bejárás megtörténik.

Ezek után került sor 2 tájékoztató interaktív előadásra, melyet a katasztrófavédelem tart tűzvédelem, balesetvédelem témakörben. Erről tájékoztatjuk a lakosságot.

Harmadik „Erdő, fák, állatok, növények” családi nap 2019.10.04-én kerül megrendezésre a 1181. Péterhalmi erdő – Sas u-i játszótér területen. A programban szerepel a növény- és állatvilág megismerése, az erdőben lévő gyárépületek történelmi visszatekintése, környezetvédelem. A kerületi erdőgondnok vezetésével indulnak erdőtúrák, melyeken szakszerű tájékoztatást kapnak a résztvevők a fent felsorolt témákban. A szabadtéri játékos vetélkedők, a természetben történő sportolás, mozgás népszerűsítése fontos szempont.

Családi program lévén, a családok közötti kohézió ösztönzése, egymás megismerése, a vetélkedők által az együttműködés, egymás erősítésének elősegítése a cél, valamint a csapatszellem kialakítása, melyet hasznosítani tudnak lakókörnyezetükben egyéb tevékenységek megoldásában is. Ezzel párhuzamosan a kézműves sátorban két helyszínen folynak a munkák, egyrészt Swarovski kristályból készíthetnek karkötőt az erre vállalkozók, másrészt őszi díszekből fa alapra ajtódíszt készítenek, a foglalkozás kézműves mester irányításával történik.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. nyelvi kompetenciafejlesztést támogató tanfolyamot indít kezdő angol nyelvből 2019. szeptember 24-én kiscsoportos formában.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. nyelvi kompetenciafejlesztést támogató tanfolyamot indít haladó angol nyelvből 2019. november 21-én kiscsoportos formában.

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató 2019. november 9-én „Egészségügyi szűrőnapot” szervez a Zsebők Zoltán Szakrendelőben (1183. Thököly út 3.), melyre várjuk az akcióterület lakosait. A szűrésekről tájékoztatást kapnak az intézmény által elkészített tájékoztató lapról, melyet a területileg illetékes védőnők, a szociális munkások juttatják el a lakosság részére.

Családi nap

2019.06.05.

 

A 2019. 04.06-i „Családi nap" nagyon sikeres volt, a jelenlévők jól érezték magukat.

A tevékenységcsomag k megvalósítója a Lila Cápa Kreatív Bt., akik napi tematikus- és fejlesztő táborok, valamint kirándulások szervezésének kivitelezésére vállalkozik. A napi táborok megvalósítása történik, melyre a területileg illetékes Szivárvány- és Zenevár Óvodában, valamint a kerületi napközis táborban került sor. A kirándulások megvalósítása folyamatosan zajlik, ami az óvodás, illetve az általános iskolás korosztály számára kerül lebonyolításra.

A „Lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása” tevékenységcsomag megvalósítója a Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és ÖTE, akik első programjukat az Eötvös Iskolában végezték 2019. 05.23-án „Tűzvédelmi, kimentési gyakorló nap” program megrendezésével.

Az „Óvodai nemzetiségi napok” rendezvénycsomag 2 óvodában történő megvalósításban történik.

A Szivárvány Óvodában a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület végzi a program megvalósítását 2019.06.06-án. Egy egész napos rendezvény melynek tematikája a roma-magyar kultúra bemutatása. A gyermekeket különböző programokkal várják, elsőször a Ludas Matyi – zenés mesejátékot nézik meg a gyermekek, majd kézműves foglalkozásra hívják őket, mely érdekessége a cigány ősi mesterségek nyomában című kiállítással kezdődött. A délutáni program a Tébláb néptánc együttes interaktív műsorával kezdődik, majd össztánccal fejeződik be. Ezután megvendégelik a gyermekeket és a jelenlévő szülőket a bográcsban készült jellegzetes népi étellel. A programra a gyermekek hozzátartozóit is meghívják a szervezők.

A Zenevár Óvodában a „Szeretve tanulni” Közhasznú Oktatási Egyesület végezi a program megvalósítását 2019. október 17-én. A programban mind a 6 csoport részt vesz.

Az aulában erdélyi tájakat ábrázoló képeket láthatunk, és gyönyörködhetünk a Kárpátok szépségében.

A hat csoporthoz igazodva, hat állomáson, 20 percenként történik a váltás.

 1. Mese a sószobában, 2. Kutyás foglalkozás, 3. Hideg-meleg, 4. Tornatermi játékok,
 2. Kézműves foglakozás, 6. Erdélyi hangszerek bemutatása: tárogató, hegedű, citera, dob,

 

 A konzorciumi partnerek, a támogató csoport, valamint a projektmenedzsment képviselői több ízben tartottak munkamegbeszélést, melyen folyamatosan összehangolták tervezett tevékenységeiket.

A „Szabadtéri tematikus természetismereti családi nap” programcsomag megvalósítója a Városrehabilitáció18 Zrt. Erdőgondnoksága.

Második Erdő, fák, állatok, növények” családi napját 2019.04.06-án rendezi a 1181. Péterhalmi erdő – Sas u-i játszóterén. Az akcióterületen élő lakosság számára, elsősorban az ő részvételükkel természetjárás, népzene hallgatás, néptánc tanulás, valamint kézműves foglalkozás közösségi programok valósultak meg.

A rendezvények fő célja a felelős természetjáró magatartás kialakítása, valamint felkelteni az érdeklődést a szabadtéri programlehetőségek iránt, a szabadidő hasznos eltöltésére is szerettünk volna alternatívát kínálni. Fontos szempont még az erdők állat- és növényvilágának tisztelete, megismerése, a természet kincseinek megóvására való nevelés.

A „Bűnmegelőzés” tevékenységcsomag megvalósítója a BRFK XVIII.ker. Rendőrkapitányság, mely keretében került megrendezésre 2019.02.04-én a XVIII.ker-i FSZEK Lőrinci Nagykönyvtárban a „Biztonságos Internet Nap” rendezvény, amely több korosztályt céloz meg.

A program főbb célkitűzései közé tartozik az akcióterületen élő lakosság – gyermekek, idősek, szülők - figyelmének felhívása az internet biztonságos használatára. A szülők figyelmének felhívása gyermekeik védelmében kialakítandó szabályok használatára, a folyamatos kontroll szükségességére.

Az „Óvodai egészségnevelési és mozgáskoordinációs mentorálas” tevékenységcsomag keretében a Szentlőrinci Atlétikai Club (SZAC) az akcióterület lakosságának gyermekeit befogadó 2 óvodában végezi tevékenységét. A Szivárvány Óvoda, valamint a Zenevár Óvoda érintett gyermekeinek tartanak mozgáskoordinációs foglalkozásokat.

A „Gyermeklélektani szolgáltatások” tevékenységcsomag megvalósítója az ATMA-SARANAM Szolgáltató Bt., aki tevékenységét 2019. január hónapban kezdte meg a területileg illetékes Szivárvány Óvodában, majd a Zenevár Óvodában. A célcsoport az óvodás gyermekek 5-6 éves korosztálya volt. Az akcióterületen élő gyermekek szülői hozzájárulás után részt vehetnek a gyermekdráma interaktív csoportos foglalkozásokon.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. nyelvi kompetenciafejlesztést támogató tanfolyamot indít kezdő angol nyelvből 2019. május 9-én kiscsoportos formában.   

Az „Óvodai egészségnevelési és mozgáskoordinációs mentorálás” tevékenységcsomag megvalósítója, a pályáztatás során nyertes Szentlőrinci Atlétikai Club (SZAC) lett, akivel a vállalkozói szerződés megkötése megtörtént, és 2018. november hónapban megkezdték munkájukat a vállalt feladataikban.

A „Kiegyensúlyozott élet – függőségek nélkül” tevékenységcsomag megvalósítója, a pályáztatás után nyertes Hamar János egyéni vállalkozó lett, akivel a vállalkozói szerződés megkötése megtörtént, munkáját 2018. decemberében kezdi.

A „Gyermeklélektani szolgáltatások” tevékenységcsomag megvalósítója, a pályázat után nyertes ATMA-SARANAM Szolgáltató Bt. lett, akivel a vállalkozói szerződés megkötése folyamatban van, munkáját 2018. december hónapban kezdi meg.

A „Külső segítő szakemberek jelenléte” tevékenységcsomag pályáztatása után a nyertes ajánlattevő a Nyúlcipő Alapítvány lett. A nyertes szervezet várhatóan 2018. decemberében megkezdi munkáját.

A „Gyermektáborok szervezése” tevékenységcsomag pályáztatása folyamatban van, a nyertes szervezet várhatóan 2018. decemberében megkezdi munkáját a vállalkozói szerződés megkötése után.

 1. 03.05-én ismét munkamegbeszélést tartunk a Budapesti és Pest Megyei Önkormányzatok és megvalósító projektmenedzsment szervezetek részvételével, ahol egyeztettük a projekt haladását, az esetleges közös fellépés szükségességét a Közreműködő szervezet irányába.

Kezdetek

2018.12.15.

A Budapest XVIII. kerület Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 2016. augusztus végén, majd a támogatásról 2017. október közepén született döntés. Ezúton is köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió Támogatását.

Az Önkormányzat által tervezett beavatkozások legfőképp a Fáy utca 2. szám alatti 58 lakásos 2 db. lakóépület teljes rehabilitációját, valamint további 3 helyszínen az épületek és egyes udvarok felújítását érintik, ezen belül 2 db üzlethelyiség közösségi célra történő átalakítása, illetve a Kiss Ernő utca 40-42. és Hengersor utca 69-71. szám alatti épületek bontása a cél, hogy megújulhasson a környék.

A projekt első lépései között volt 2018. februárjában pályázat keretében a generáltervezést végző cég kiválasztása, az Abstrakt Műterem Kft., akivel 2018. március elején az Önkormányzat megkötötte a tervezési szerződést a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” c. projektben részt vevő ingatlanok felújítása építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésére.

 1. április közepén elkészültek a Fáy u. 2. koncepció tervei elkészültével folyamatosan körvonalazódott az előzetes tervezői költségbecslések alapján, hogy a projekt megvalósítására nyílt közbeszerzési eljárást kell kiírni, ezzel összefüggésben a tervezési határidő 2018. július 15-ről 2018. augusztus 8.-ra módosításra került. 2018. június végére el is készültek az engedélyes terve, majd 2018 augusztusában a kiviteli tervek és a költségvetés kiírások és előzetes tervezői költségbecslések is átadásra kerület.

2018 decemberében került kiválasztásra a közbeszerzési tanácsadó, így a közös munkának köszönhetően, várhatóan 2019 elején kerül sor a közbeszerzés kiírására.

A projekt általános és a szoft tevékenységek bemutatására 2018.09.11-én, első ízben tartottuk meg a lakossági fórumot, amelynek célja a lakosság tájékoztatása volt. A lakossági fórumot a Városrehabilitáció18 Zrt. kezdeményezte és szervezte. Célja a lakosság tájékoztatása a projekt tartalmi elemeiről, és a lakosságot érintő változásokról, valamint a programokról tájékoztatás nyújtása, amely elősegítheti a projekt gyakorlati megvalósítását.

A szoft tevékenységek közül elsőként a „Kulturális, sport, művészeti, szabadtéri tematikus programok szervezése” programsorozat került megvalósításra, melynek célja a lakosság figyelmének felhívása az egészséges életmód kialakítására, a sport tevékenységek játékos megismerésére. Célkitűzései közé tartoztak az akcióterületen élő lakosság figyelmének felhívása a projekt indulására, annak bemutatására, a projektben szereplő szociális programok sokszínűségére, illetve egy egészségtudatos életmód elősegítésére, a kerületi humán szolgáltatások bemutatására, a mozgás, sport népszerűsítésére, megismertetésére a lakosság különböző korú tagjaival. Ez a programsorozat három alkalommal került megrendezésre 2018. augusztus hónapban.

A „Szabadtéri tematikus természetismereti családi nap” programcsomag, valamint az „Öko nap” programcsomag megvalósítását pályázat útján a Városrehabilitáció18 Zrt. Erdőgondnoksága nyerte, melynek első rendezvénye 2018.09.29-én került lebonyolításra. Az akcióterületen élő lakosság számára, elsősorban az ő részvételükkel természetjárás, népzene hallgatás, néptánc tanulás, valamint kézműves foglalkozás közösségi programok valósultak meg. A program főbb célkitűzései közé tartoztak a lakosság figyelmének felhívása a természet megóvására, az erdő élővilágának megismerésére, a növény- és állatvilág megismerésére, környezetvédelemre. Továbbá cél volt a felelős természetjáró magatartás kialakítása, az erdők állat- és növényvilágának tisztelete, megismerése, védelme, a természet kincseinek megóvására való nevelés, valamint felkelteni az érdeklődést a szabadtéri programlehetősek iránt.

A „Bűnmegelőzés” tevékenységcsomag első programjaként az idősek világnapja alkalmából a XVIII. kerületi Rendőrkapitánysággal közösen került megrendezésre 2018. október 1-jén egy biztonságérzet javítását célzó rendezvény, amelyre az akcióterület lakossága is bevonásra került. A jelenlévők betekintést nyertek a kapitányság munkájába, hasznos tanácsokat, technikákat kaptak az időskorúak az önvédelem témájában.

A projektgazda Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 7 konzorciumi partnereivel együtt valósítja meg a szoft tevékenységeket:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kedvezményezett

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Életfa Szociális Szolgálat

Mű-Hely Líceum Alapítvány

Agora Lokálpatrióta Egyesület

Millennium Intézet Alapítvány

Szintemelő Alapítvány

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány

Az alábbi szoft tevékenységekkel a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett akcióterületen koncentráltan megnyilvánuló szociális-gazdasági-foglalkoztatási problémák komplex kezelését valósíthatják meg:

 • Megerősített szociális munka biztosítása az akcióterületen,
 • Képzési, átképzési és pályaorientációs programok,
 • A jobb társadalmi integrációt elősegítő kompetenciafejlesztés,
 • Interkulturális elfogadás elősegítése,
 • Közösségépítés – szomszédsági közösségi kertek kialakításával,
 • Egészségügyi prevenciós és szűrőprogramok erősítése,
 • Óvodai nevelési programok,
 • Óvodai, iskolai segítő szakmai szolgáltatások kibővítése,
 • A sikeres iskolai felzárkózást elősegítő, kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok,
 • Szabadidős programválaszték bővítése,
 • Bűnmegelőzés,
 • Mobilizációs program.

 

Budapest Főváros XVIII.kerület Pestszetlőrinc-Pestszerntimre Önkormányzata a Széchenyi 2020. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) támogatási rendszeréhez 2016-ban benyújtotta a VEKOP-6.2.1-15-000002 azonosítószámú “Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázatát, amelyet a kiíró 2017 októberében érdemesnek ítélt támogatásra a benne szereplő teljes műszaki és szociális tartalommal együtt

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a társadalmi-fizikai-gazdasági leszakadás megállítása, a kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A fő cél olyan fizikai és szociális környezet megteremtése, ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, valamint a komplex, különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és életminőségük javulását

E kedvező döntést a Támogatási Szerződés megkötése, majd pedig a projektfejlesztés 1 éves periódusa követte, amely során a műszaki tervezés és közbeszerzés, valamint a szoft programok előkészítése és a Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: MT) összeállítása történik meg.

 

Aktuális hírek

A III. ütem

A III. ütem

2022.08.23. 464

Kivitelezés

Kivitelezés

2022.07.26. 425

Kérdések, válaszok

Kérdések, válaszok

2022.02.08. 854

2022 kezdete

2022 kezdete

2022.01.06. 781

2021 nyara

2021 nyara

2021.06.15. 793

Így indult 2021

Így indult 2021

2021.01.04. 653

A COVID közbeszól

A COVID közbeszól

2020.12.18. 653

2020. Ősz

2020. Ősz

2020.09.10. 611

Kiegyensúlyozott élet

Kiegyensúlyozott élet

2020.06.07. 574

Tervek

Tervek

2020.01.03. 592

2019. Ősz

2019. Ősz

2019.09.10. 596

Családi nap

Családi nap

2019.06.05. 588