Bókay-Kert

Fejlesztési Terv előkészítő munkacsoport

Az előkészítő munkák és az eddig elvégzett feladatok rövid összegzése:

 

1./ Bókay-Kert Fejlesztési Előkészítő Terv elkészítése

Városgazda XVIII. Kerületi Nonprofit Zrt.

2012. május és egyeztetett, bővített terv 2013. május 8.

 

2./ A munkacsoport megalakításának kezdeményezése

Testületi döntés: 2013. május 23.

A munkacsoport tagjai: Kardos Gábor képviselő a munkacsoport vezetője

Kiss Róbert képviselő

Körös Péter képviselő

Szerdahelyiné Németh Klára főépítészi csoport

Banyár László vezérigazgató, Városgazda 18. NZrt.

 

3./ Egyeztető megbeszélés a Városgazda XVIII. Kerületi Nonprofit Zrt.

előzetes felkérésére elkészített

„Budapest XVIII. kerület

Bókay-Kert

Fejlesztési Előkészítő Terv”

kerületi, társadalmi, szakmai egyeztetését koordináló

munkacsoport feladatairól

dr. Lévai Zoltán alpolgármesterrel

2013. május 31.

 

4./ 2013. június elején egyeztetés: Vörös Csilla igazgatóval Bókay Árpád Általános Iskola

Banyár László vezérigazgatóval Városgazda 18. NZrt.

Heilauf Zsuzsannával gyűjteményvezető Tomory Lajos

Pedagógiai és Helytörténeti Intézet

Csempesz Iván igazgató Bókay-Kert

 

5./ 2013. július 5. A Bókay-Kert bejárása: Heilauf Zsuzsanna gyűjteményvezető

Farkas Csilla irodavezető

Gold Lemon Communications Kft.

 

6./ 2013. július 10. Látogatás és tapasztalatcsere a Vasúttörténeti Parkban és az

Újpesti Tarzan Parkban

Heilauf Zsuzsanna

Farkas Csilla

- 2 -

7./ 2013. július Megbeszélés: Székely Gyöngyvér Bio Gyömbér Kft.

a Herrich-Kiss villa és a Bókay-Kert

területén a Kárpát-medencében őshonos fák, cserjék támogató,

ingyenes telepítésének lehetőségéről iskolák, szervezetek

gondozásában

 

8./ 2013. július elején - A Fejlesztési Terv másolati anyagainak szétosztása a kerületi

Szabó Ervin Könyvtárakban

- A Fejlesztési Terv másolati anyagainak szétosztása civil csoportok,

magánszemélyek részére véleményezésre, a vélemények összegzése

hetente, a példányok továbbadása.

 

9./ 2013. július 18. a Városkép 12. számában megjelentettük Felhívásunkat!

 

10./ 2013. augusztus 29. lakossági kérésre Lakossági Fórum a Makói utcában

a Bókay-Kert körüli utcák lakóinak részvételével

 

11./ 2013. szeptember 17. Egyeztetés: Dr. Lévai Zoltán alpolgármester

a munkacsoport két, nem képviselő tagjának delegálása

 

12./ 2013. szeptember 17. Egyeztetés: főépítészi iroda.

 

13./ A beérkező vélemények összegzése

 

Budapest, 2013. szeptember 23. Kardos Gábor

képviselő

a munkacsoport vezetője

A Bókay-kert mindannyiunk öröksége
Gondolkodjunk együtt a jövőjéről!

A Bókay-kert kerületünk kiemelkedő értéke. Helytörténeti jelentőségére, a kerület mindennapi életében betöltött szerepére tekintettel egyöntetű véleményként fogalmazódott meg az önkormányzat képviselő-testületének május 23-i ülésén, hogy jövőbeni fejlesztésének az irányait csak közös gondolkodással, a sokszínű lakossági véleményeknek és igényeknek, valamint a kerületi civil szervezetek és szakmai szervezetek véleményének a figyelembevételével lehet meghatározni.

Az elmúlt évek során több elképzelés és tervkoncepció is megfogalmazódott már. 2012-ben a kerület gazdasági társasága adott megbízást egy összegző tanulmányterv elkészítésére. Az önkormányzat szakmai bizottságainak egyhangú véleménye szerint az elkészült terv igen színvonalas, de mivel a Bókay-kert fejlesztési koncepciójának a kidolgozása kiemelt fontosságú, csak a széles közvélemény bevonásával válhat véglegessé. A sokrétű munka koordinálására, a vélemények, javaslatok összegzése alapján egy előzetes fejlesztési koncepció kidolgozására a testület öttagú munkacsoport megalakításáról döntött. A munkacsoport vezetője Kardos Gábor, a Bókay-telep képviselője, tagjai Kiss Róbert képviselő, valamint az ellenzék részéről Kőrös Péter képviselő. A polgármesternek és a kerület gazdasági társaságának javaslata alapján egy-egy fővel lesz teljes a létszám, így a munkacsoport a rövid nyári szünet után szeptemberben már elkezdheti a munkát.

A munkacsoport vezetője, Kardos Gábor külön kiemelte a Bókay-kert városképi jelentőségét, jelenlegi szolgáltatásainak a sokszínűségét, a kerület kulturális és sportéletében betöltött szerepét, az évtizedek óta hozzá kapcsolódó hagyományokat, a nyári gyerektáborok jelentőségét, az országos hírű kulináris programokat, a szabadidő hangulatos és hasznos eltöltésének rendkívül gazdag lehetőségeit. (Kardos Gábor egy másik kulturális örökségvédelmi munkacsoporttal eddig is sok javaslatot dolgozott ki a kerületrész értékeinek a bemutatására. Például a Bókay-kert részét képező Herrich–Kiss-villa kulturális-művelődési célú hasznosítására el is készültek a fejlesztési tervek.) Éppen ezért igen nagy kihívásnak, megtisztelő és szép feladatnak tekinti a munkát mindazok számára, akik a testületi döntés értelmében megalakuló munkacsoportban a koordináló, a véleményeket, az igényeket összegző munkát végzik majd. 2013. december második felére már kidolgozott javaslatot kell a képviselő-testület elé terjeszteni annak érdekében, hogy a végleges, pályázati források bevonására kész Tervkoncepció elkészülhessen.

A képviselő meglátása szerint mindenképpen arra kell törekedni, hogy a kínálatot a kert hagyományainak, a pihenést, a kikapcsolódást szolgáló gazdag növényvilágának, sétányainak, a sajátos kertkultúrának a megőrzésével fejlesszük, bővítsük új funkciókkal, szolgáltatóegységekkel, területbérlési, parkolási lehetőségekkel. Tehát a jogos gazdaságossági kritériumok megfogalmazásával párhuzamosan meg kell találni a helyes arányokat.

Kardos Gábor előzetesen egyeztette Lévai István Zoltán alpolgármesterrel az elképzeléseit, a munka elvégzésének az időkereteit, a véleményegyeztető kerületi fórum(ok) megszervezésének a formáját. Ezek ismeretében a kerület vezetősége és a munkacsoport vezetője felhívással fordul a kerület lakosságához, a civil és a szakmai szervezetekhez.

A Bókay-kert mindannyiunk öröksége
Gondolkodjunk együtt a jövőjéről!

Kérjük, hogy akik szeretnének bekapcsolódni a közös munkába, július–augusztus folyamán fogalmazzák meg a javaslataikat, az elképzeléseiket. Fogalmazzák meg saját véleményüket, vagy értékeljék a már elkészített fejlesztésiterv-javaslatot.

Az előzetes fejlesztési terv megtalálható a kerületi Szabó Ervin könyvtárakban, és elolvasható a bp18.hu honlapon is.

1. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Lőrinci Nagykönyvtár, július–augusztusban)
Vezető: Juglné Vilhem Tünde
Cím: 1183 Thököly út 5.
Telefon: 291-2575, 290-2838
2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Pestszentimre, augusztusban)
Cím: 1188 Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
3. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Havanna-lakótelep, augusztusban)
Cím: 1181 Csontváry u. 32.
Telefon: 291-1069

A javaslatok leadhatók a könyvtárakban, vagy elküldhetők a következő e-mail címekre:

1. Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Vargáné Gedei Anikó
ügyfélszolgálati osztályvezető
Mobil: +36-30-555-1761
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Kardos Gábor
Bókay-telep képviselője,
a munkacsoport vezetője
Mobil: +36-30-575-3568
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mindkét esetben kérjük megadni az érdeklődő nevét, címét és telefonszámát.

Budapest, 2013. július 8. Kardos Gábor