Formanyomtatvány-kérelem

Írta:  2019.07.28.

 

Tájékoztató az ajánlások kiadásával, leadásával és ellenőrzésével kapcsolatban

pdftájékoztató_ajánlások_kiadásával_leadásával_és_ellenőrzésével_kapcsolatban.pdf

 

Helyi önkormányzati választási eljárás - nyomtatványok jelöltek, jelölő szervezetek részére

AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE – A4 nyomtatvány pdfAjánlóív_igénylése_A4.pdf

EGYÉNI JELÖLT BEJELENTÉSE – E2 nyomtatvány pdfEgyéni_jelölt_bejelentése_E2.pdf

LISTA BEJELENTÉSE – L5 nyomtatvány pdfLista_bejelentése_L5.pdf

LISTÁN ÁLLÍTOTT JELÖLT SZEMÉLYI LAPJA – SZ4 nyomtatvány pdfListán_állított_jelölt_személyi_lapja_SZ4.pdf

JELÖLT LEMONDÁSÁNAK BEJELENTÉSE – L7 nyomtatvány pdfJelölt_lemondása_L7.pdf

 

 

Nyomtatványok, kérelmek választópolgárok részére

KÉRELEM ÁTJELENTKEZÉSSEL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSHOZ

pdfÁtjelentkezési_kérelem.pdf

 

MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM

pdfMozgóurna_kérelem.pdf

 

 


Kérelmek

 

A kérelmekkel kapcsolatos kérdés esetén felvilágosítást kaphatnak személyesen, munkaidőben a Helyi Választási Irodán (1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet), illetve a 296-1371-es telefonszámon, vagy látogassanak el a www.bp18.hu/valasztas oldalra.

 

 

Mozgóurna igénylésének szabályai:

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

Csak abban az esetben van módja mozgóurnát igényelni, ha a mozgóurna kérelmében megjelölt cím ugyanabban a választókerületben található, ahová lakcíme szerint tartozna. A választókerületen kívüli címen tartózkodó választópolgárhoz sajnos nem tud a szavazatszámláló bizottság mozgóurnát vinni a jogszabályi rendelkezések miatt.

 

A mozgóurna igénylését – a választást megelőző 66. naptól – 2019. augusztus 8. napjától lehet benyújtani.

 • ONLINE igénylés
  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (2019. október 9. szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
  • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig nyújtható be.
 • SZEMÉLYESEN történő igénylés
  A szavazást megelőző második napon (2019. október 11. pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
 • POSTÁN történő igénylés
  A szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
 • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
  • a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
 • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
  • a szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az elfogadott mozgóurna kérelem esetén a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

 

 

*******

 

Átjelentkezés szabályai:

 

Átjelentkezési kérelmet CSAK az a választópolgár nyújthat be, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon – legkésőbb 2019. június 26. napján – és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig – 2019. október 13. – napjáig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon – 2019. október 9. napján szerdán – kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár

 1. a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén         

                 legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon – 2019. október 9. napján szerdán –

                16.00 óráig,

 1. b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb

                 a szavazást megelőző második napon – 2019. október 11. napján – pénteken 16.00 óráig,

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

 

A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha – legkésőbb a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. napján pénteken 16.00 óráig,) – tartózkodási helyét megszünteti.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, azonban ebben az esetben, csak a tartózkodási helye szerinti választókerület területére a jogszabályi rendelkezések miatt.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

 

*******

 

Segítség a fogyatékossággal élők számára:

 

 Annak érdekében, hogy a választópolgár a választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti

 • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 • a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg,
 • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
 • akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja

 • online a www.valasztas.hu oldalon
 • személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható.

Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden választásra érvényes.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon (2019. október 4.) 16.00 óráig kell benyújtania.

Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szavazást megelőző 68. napon (2019. augusztus 6.) 16.00 óráig benyújtott kérelemmel van lehetőség.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon (2019. október 9.) 16.00 óráig be kell nyújtania.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

pdfSegítség_a_fogyatékossággal_élők_számára.pdf

*******

 

Adatkiadás megtagadása iránti kérelem benyújtásának szabályai:

A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kampány céljából a választópolgárok név- és lakcímadatait a választási iroda adja át részükre.
Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.

 

A kérelmet benyújthatja:

 • online a www.valasztas.hu oldalon;
 • személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően benyújtani. Ha Ön már kérelmezte személyes adatainak letiltását, az minden választásra érvényes.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

pdfSzemélyes_adatok_kiadásának_tiltása.pdf 

 

*******

 

 

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásának szabályai:

 

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár és valamely, Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása, így részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán.

Csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség.

Bármikor kérheti nemzetiségi hovatartozásának törlését.

Azt követően, hogy kérelmére a nemzetiségi hovatartozást törlik a központi névjegyzékből, korlátozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba vételét.

A kérelem választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha Ön már regisztrált nemzetiségi választópolgárként, az minden választásra érvényes.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

pdfNemzetiségi_választópolgár_nyilvántartásba-vétele.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Csatlakozz közösségünkhöz